6,370 guests

Ang Hidden Transcript of Resistance ni Pangulong Duterte

  • Written by Berne Mabalay
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 1607

Ang mga insulto na nakamit ng mga “superpowers” mula sa Pangulong Rodrigo Duterte ay tila nagbabadya ng dalawang larawan: ito ba ay hyperbolic expression lamang o isang hypocritical smear?

Matatandaan na sa kasagsagan ng eleksyon, pinagwikaan ni Pangulong Duterte si Pope Francis ng salitang “son of a *”, at sinabing umuwi na lamang dapat siya sa Roma. Pero pagkalipas ng ilang araw, kaagad siyang nagbigay ng public apology at sinabing dismayado lamang siya sa paralisadong trapiko na naidulot ng pagbisita ng Papa. Nakatikim din ng masasakit na salita ang United Nations (UN) dahil sa tila pambabatikos nito sa marahas na war on drugs ni Pangulong Duterte. Nasabihan tuloy ang UN na isang “stupid” body. Nagbanta pa ang pangulo na kumalas na lamang sa UN dahil sa panghihimasok nito sa sovereign affairs ng Pilipinas. Ipinaliwanag din kaagad ng mga kaalyado ng pangulo na maaaring disappointed lamang ito bunga na rin ng kanyang matinding galit sa droga. Nang ipahayag ng Estados Unidos na ang kanilang mga donasyon sa bansa ay nakaugnay sa pagsusulong ng human rights, kaagad tumugon ang Malacañang na parurusahan ng bansa ang mga may kagagawan ng extrajudicial killings. Nitong huli, walang iba kundi si United States President Barack Obama naman ang napagbalingan ng malulupit na salita ni Pangulong Duterte. Nangyari ito nang tanungin ng isang reporter kung ano ang gagawin sakaling banggitin ni Obama ang war on drugs sa kanilang bilateral meeting. Dahil dito, nagpasya si Obama na kanselahin ang kanilang meeting.

Ano kaya ang ipinahihiwatig ng ganitong pagtrato ni Pangulong Duterte sa maituturing na most powerful leaders sa mundo?

May isang stratehiya sa pakikibaka na tila maihahambing sa declaration of resistance ni Pangulong Duterte tulad ng mga nabanggit. Sa aklat na “Domination and Arts of Resistance” na isinulat ni James Scott, isang political scientist, may sinabi siya tungkol sa “public and hidden transcripts of resistance.” Ang “public transcript of resistance” ay ang pampublikong pakikitungo ng mga naaapi at ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, ang “hidden transcript” ay ang lihim na pagkuwestiyon ng mga naaapi sa kanilang pobreng kalagayan. Kung susuriin, tila ang mga mabibigat na pananalita ni Pangulong Duterte sa mga nasa prominenteng posisyon ay lumilikha ng diskurso na humahamon sa mga nasa pandaigdigang kapangyarihan. Sa isa namang banda, ginigising nito ang mga naaapi sa pamamagitan ng paglapat ng isang bagong pagtingin sa miserableng kalagayan ng bansa. Ito kaya ay isang bihirang pangyayari kung saan ang “hidden transcript of resistance” ng mga walang kapangyarihan ay pampublikong sinasambit ng isang nailagay sa posisyon ng kapangyarihan?

Ang nasabing art of resistance ay mahihinuha rin sa panahon ng Bibliya. Halimbawa, nang hamunin ng religious leaders si Hesus kung nararapat bang magbayad ng buwis sa noo’y emperador na si Cesar o hindi, ang tugon niya ay “Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos” (Lucas 20:25). Sa unang basa, tila nagbabadya ito ng pagiging submissive o friendly sa Roman Empire. Subalit, para sa mga alagad ni Hesus, naiitindihan nila na ang hidden transcript of resistance ay nagpapahayag ng eksaktong kabaligtaran nito.

Sa dulo, ang sinseridad ni Pangulong Duterte sa pamumuno at pagpapalaya sa bansa sa kahirapan ay maghahatid sa kanya sa pagharap sa mas mabigat na pakikibaka – ang economic and political domination ng mga makapangyarihan at mauunlad na bansa. Sa tingin ng mga kritiko sa globalisasyong neoliberal, ang economic and political domination na ito ang naglalayo lalo ng hagdanan tungo sa mapalad na pag-unlad ng bansa. Ang pakikibaka rito ang siyang magsasabi kung ang mga hangarin ni Pangulong Duterte sa bansa ay isa lamang wishful thinking o dream come true.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0928-364-2090.