6,378 guests

Check and Balance

  • Written by Rei Lemuel Crizaldo
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 1115

Matapos ang eleksyon, hangad sana natin na ang mapagtutuunan ng pansin ay hindi na allegiance sa mga political personalities kundi pagsusuri kung anong polisiya ang kapuri-puri at alin ang dapat tanggihan ng bayan. Ito ang susi upang ang pagsuporta sa isang kandidato ay hindi mauwi sa bulag na panatisismo. Sa isang napaka-personalistic na kultura, mahalagang iwasan ang pagiging deboto sa isang opisyal ng gobyerno. Magagawa ito kung ang bawat desisyong gagawin ng mga nakaupo sa puwesto ay titimbangin at bibigyan ng karampatang pagkilatis.

Subalit, sa kasamaang-palad, ang pagtutulak sa mga mamamayan na mahati sa dalawang panig ay lalong nagtataguyod ng bulag na personalism. Ito ang mga uri ng political discourse na lalong naglilimita sa kakayahan ng ating mga kababayan na mag-isip nang mas malalim. Hinihikayat kasi nito ang isang tao na ipako na lamang ang kanyang atensyon sa mga pangalan sa halip na tingnan ang mga isyu. Kailangang makaahon na tayo sa mga diskusyong ang takbo lagi ay kesyo maka-Duterte ka o hindi.

Paalala sa atin ng Deuteronomio 16:20, “Pumanig ka sa hustisya, at tanging sa hustisya lamang.” Ang ating katapatan bilang isang responsableng mamamayan ay hindi sa mga politiko kundi sa kapakanan ng taumbayan lalo na doon sa napagkaitan ng katarungan.

Sa napipintong paglibing sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani, mahalagang bigyang-diin na isa itong nakakabagabag na pasya mula kay Presidente Rodrigo Duterte. Oo nga’t ang Korte Suprema ang siyang nagbaba ng ruling na magbibigay-daan sa paglibing, tandaan nating ang presidente ang pasimuno ng ideyang ito. May mga usap-usapan na ito ang kabayaran sa ibinigay na suporta ng Pamilya Marcos noong nagdaang kampanya. Pambayad-utang, ‘ika nga ng iba. Sa pangyayaring ito, hindi puwedeng basta bigyan ang pangulo ng palanggana ni Pilato upang makapaghugas ng kamay.

Paalala ng Kawikaan 24:24-25, “Siyang nagsasabi sa masama, Ikaw ay matuwid; susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa: Nguni't silang nagsisisaway sa kaniya ay magkakaroon ng kaluguran, at ang mabuting pagpapala ay darating sa kanila.” Huwag na tayong magtaka kung ang mga bansang dati rati’y humanga sa Pilipinas dahil sa EDSA revolution ay matawa na lamang sa biglang pagbibigay ng mala-bayaning pagkilala sa pinatalsik na kakilakilabot na rehimen  noong 1986. Maging anupaman, ang naging pagpapatalksik sa puwesto kay dating Pangulong Marcos ay nangangahulugan din ng pagiging dishonorably discharged mula sa pagiging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ang EDSA revolution ay isang malinaw na hatol, beyond reasonable doubt, na siya ay tinalikuran ng bayan bilang isang pinuno.

Sa mga pagkakataong ito, inaasahan natin ang iba’t-ibang institusyon ng ating lipunan upang bantayan ang mga naisin ng Malakanyang. Mahalagang tutulan natin ang kaisipan na ang agenda ng presidente ang laging mamamayani sa ating sistemang pampolitika. Binubuo ang ating gobyerno ng tatlong sangay kung saan ang lehislatibo at hudikatura ay nagsisilbing check and balance para sa ehekutibo. Higit pa rito, taglay ng ating bansa ang isang masiglang civil society na binubuo ng mga people’s organization, non-government organizations, at faith-based movements. Sa panahon ng mga pambansang usapin natin inaasahan ang kanilang presensya at paninindigan. Sa isang online poll na isinagawa ng isang social media news network, makikita kung paano hati ang opinyon ng ating mga kababayan sa issue ng pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos. Pero sa kaso ng Korte Suprema, tila ba nagpatangay ito sa kagustuhan ng ehekutibo. Hindi ito katulad ng madiing pagharang na ginawa ng mga mahistrado sa masidhing pagtutulak ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa MOA-AD at ng dating Pangulong Noynoy sa Bangsamoro Basic Law.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga sa 702 DZAS (AM)-FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ 0928-364-2090.