8,001 guests

Dutertheologian: “My God, Where Are You?”

  • Written by Berne Mabalay
  • Published in Pananaw Pinoy
  • Read: 1794

Matatandaan na sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya na bagama’t mayroong separation between church and state, mariin niyang ipinahayag na hindi dapat magkaroon ng separation between God and state. Maging ang pagluluklok ng presidente ng isang bansa, sinabi niyang God’s destiny noong di pa siya nagpapasiya na tumakbo sa pagkapangulo.

Subalit kamakailan, sa isang media conference sa Malacañang, binigkas niya ang mga mahihirap na theological question gaya ng, “So where is God? My God, where are you? I believe in God, but that is my perpetual question to him. Where were you when we needed you?” Kaugnay ito ng nakaraang pagkontra ng Simbahang Katoliko sa death penalty kaya ayon sa kanya, hindi naging makabuluhan ang death penalty sa pagsugpo sa kriminalidad. Sa unang tingin, tila kinukuwestiyon ni Duterte ang existence of God – kung talaga bang may Diyos o wala, pero kung ating susuriin, nais niyang ipaunawa na hindi tanging belief in God’s existence ang batayan sa non-imposition ng death penalty para sa mga heinous crimes. Kung ito lamang ang batayan para hindi maparusahan ng death penalty ang ganitong mga krimen, idinagdag pa niya ang isang rhetorical question na “What if there is no God?”

Ang mga pahayag na ito ay nag-udyok sa iba ng opinyon na tila kinukuwestiyon ni Duterte ang existence of God. Ang kanyang tanong na, “My God, where are you?” ay madali lamang sagutin ng mga biblical theologians. Subalit, ang tanong na ito ay hindi pagkuwestiyon sa mga aral tungkol sa omnipresence o immanence of God. Hindi rin ito walang saysay na pagbatikos sa existence of God. Sa halip, isa itong existential question na nagtatangkang hanapin ang presensya ng Diyos sa gitna ng mga pagdurusa sa lipunan. Sa pagbuo ng teyolohiyang nagpapalaya sa tao, ang critical reflective questions at theological suspicions ay nagpapalalim sa artikulasyon nito. Tumutugon ito sa mga katanungan ng pang-araw araw na buhay, lalo na ng mga dumaranas ng mabigat na paghihirap.

Kahit sa bigat ng pagdurusa na naranasan ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo, sinambit Niya ang katanungang “My God, why have you forsaken me?”

Sa halip na maging kritiko na lamang sa mga nabanggit ng P. Duterte, gamit ang “Western arguments for the existence of God”, maaari nating piliin na makiisa sa maraming kababayan na may ganito ring katanungan sa Diyos. Ang ating tugon na “Ang Diyos ay sumasalahat ng dako” ay maaaring hindi makahulugan o sapat na kasagutan. Ang kasalukuyang pagbabagong pampolitika at pang-ekonomiya ay humahamon sa atin na suriin ang kasalukuyang sitwasyon nang may malinaw na paningin, at basahin ang Biblia ayon sa kasalukuyang konteksto ng bansa.

Ano nga ba ang maaaring itugon sa tanong na “My God, where are you?”

Ang Diyos ay masusumpungan tuwing ang mga tao ay may struggle sa karapatang mabuhay at sa katarungan; tuwing ang mga tao ay nasasadlak sa malupit na kahirapan; tuwing ang mga tao ay pinapaslang nang labas sa proseso ng hustisya o nagiging biktima ng extrajudicial killings; tuwing ang mga tao ay sapilitang nagtitiis sa mahirap na trabaho, sa paglisan sa mga mahal sa buhay, sa prostitusyon, at sa marami pang uri ng pag-abuso sa ating pagkatao.

Masusumpungan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus saan man ang mga tao ay “nagugutom, nauuhaw, hubad, walang matuluyan, at nasa piitan”, gaya ng wika ng Panginoong Hesus sa Mateo 25:35-36, “Sapagkat ako’y nagugutom at ako’y inyong pinakain; ako’y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y hubad at ako’y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.” Ang kabutihang ipinadadama natin sa mga nasa ganitong kalagayan ay sa Diyos natin ginagawa dahil ang bawat tao ay Kanyang nilikha ayon sa Kanyang wangis.

Mapapakinggan ang Pananaw Pinoy sa radyo, sa programang “Oras ng Pilipinas,” sa pagitan ng 7-8:30 ng umaga, ng 702 DZAS (AM) -FEBC Radio. Para sa suhestiyon at komento: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0928-364- 2090.