Ashfall vs asshole

January 13, 2020

MAS DELIKADO ang nagkalat na asshole kaysa sa  ashfall nang sumabog ang bulkang Taal.

Isipin mo nga naman, habang ang buong gobyerno ng lokal at nasyunal ay abala sa paglikas ng mga apekt