Hataw ng sinturon

Minsan nga, kahit isang taon pa lang ang bata, kapag nang-aagaw ng laruan ng kanyang kapwa bata ay kailangan mo siyang sabihan na masama iyon. Kahit hindi pa niya naiintindihan ang sinasabi mo, kailangan mo pa rin ibalik sa inagawan ang laruan at sabihin sa anak mo na masama iyon. Kung hindi mo siya babawalin sa pang-aagaw ng laruan, akala niya tama ang kanyang ginawa na makakalakihan niya.