Alisin ang other fees ng mga private schools

Ang mga private schools ay naniningil ng tuition fees at “other school fees” taon-taon. Ang magandang balita,hindi sila nagtaas ng tuition fees sa taong ito. Ang masamang balita, ang “other school fees” ay pinababayaran pa rin ngayong taon ng mga private schools. Dapat itong alisin sapagkat hindi na maaaring maganap ang mga gawain na pag-uukulan ng nalikom na “other school fees” sa nagbagong anyo ng normal sa edukasyon.

Mahalaga ang Buhay Eskwela sa Edukasyon

TINUTURO ng PISA 2018 na napakahalaga ng buhay eskwela sa pag-aaral ng isang estudyante at kailangan kumilos ang pamahalaan at pamayanan upang mabawasan ang bullying o pansisiil sa eskwelahan. Nakakabahala ang 65% ng 7,125 na 15 anos na mga estudyante ay nakaranas ng bullying o pansisiil sa paaralan. Lubhang mataas ito kung ikukumpara sa 23% na bilang ng bullying sa ibang mayayamang bansa.

Tatlong dahilan para baguhin ang kurikulum

MASYADONG malapit tayo sa pisara kung ang iisipin lang ng DepEd ay ang mga paraan ng paghahatid ng karunungan sa labas ng paaralan sa panahon ng Covid 19 pandemic. Mayroong tatlong mabibigat na dahilan kung bakit dapat baguhin din ang kurikulum na gagamit ng teknolohiya sa pagtuturo at puspusang pagpapaganda ng karanasan ng bata sa eskwelahan.

Online learning sa New Normal ng Edukasyon

GRABE ang epekto ng COVID-19 pandemic sa larangan ng edukasyon sa buong mundo at ang anyo ng bagong normal sa edukasyon ay malayong malayo sa dating normal. Sa ayaw man o sa gusto ng mga titser, magulang, estudyante at mga opisyales ng Kagawaran ng Edukasyon, CHED at Tesda, mas dadalas at magiging pangunahing pamamaraan sa paghahatid ng karunungan ang “online learning” na dati’y madalang gamitin.

Non-lethal incapacitating weapons

SA pagbuo ng bagong normal sa ating mundo paglipas ng Covid 19 pandemic, nais kong isulong ang pagbabawas ng paggamit ng baril ng mga Pulis upang magbigay daan sa malawakang paggamit nila ng “non-lethal incapacitating weapons or devices,” mga sandatang hindi nakamamatay sa kanilang pagpapatrolya sa kalsada at mga checkpoints.

Pagandahin ang logistics performance ng Pilipinas

April 25, 2020
HABANG hinihintay ng sankatauhan ang bakuna at gamot laban sa COVID 19, kailangan maakit ng Pilipinas ang mga banyagang kumpanya na dito na lumipat dahil aalis na sila sa China bunga ng US-China Trade War at ng global “recession”. Kailangan pagandahin ang logistics performance ng Pilipinas para mangyari ito.

Tunay na bayani ang mga frontliners

April 18, 2020
MINUMUNGKAHI ko na dapat ambisyunin ng ating bansa ang pagpapalakas ng serbisyo ng kalusugan at huwag pabayaan ang mga nagsisilbi dito. Huwag na nating asamin pa ang dating estado sapagkat baka tayo matulad sa asawa ni Lot na lumingon sa Sodom at Gomora habang ito ay tinutupok ng apoy at asupre mula sa langit (Genesis 19:26) o di kaya ng mga Israelita na pinaglibot sa ilang ng 40 taon ng Diyos sapagkat gusto pa nilang bumalik sa Ehipto at magpa-alipin doon kesa lupigin ang mga higante sa lupang pangako, kahit na kasama pa nila ang Diyos na nagpamalas ng kanyang kapangyarihan at milagro sa Ehipto,

Ang sakit na katamaran ng mga Pilipino

April 11, 2020
Ayon kay Gng. Alma Aquino, isang miyembro ng 4Ps at 8 sila sa kanyang pamilya, para lang sa isang linggo ang P8K na binigay sa kanya ng pamahalaan nasyonal sa ilalim ng Bayanihan Heal as One Act . Maraming netizens ang nagkondena sa kanya at kung wala lang quarantine, baka sinugod na siya at ipinako sa krus. May katwiran ba si Aling Alma?

COVID-19 British Plan

March 14, 2020
AYON sa WHO, ang COVID-19 ay isa ng pandemic. Mahigit 100,000 na ang mga nasalinan nito na nagkalat sa tatlong kontinente: Asya, Europa at North America. Tinuturing ni UK Prime Minister Boris Johnson ang pandemic ng COVID-19 na pinakamasamang krisis sa pambalanang kalusugan sa henerasyong ito .

Tamang relasyon sa Diyos at kapwa

March 07, 2020
SABI ni Robert Waldinger nung 2016, mariin ang sagot ng mga Millenials sa tanong kung ano sa palagay nila ang magbibigay ng maganda at mahabang buhay, karamihan ang sagot ay pera ( 80%) at katanyagan(50%) ang mga inaakala nila na magbibigay ng maganda at mahabang buhay sa kanila. Tama kaya ang mga Millenials?

Mali ang DepEd na alisin ang MTBMLE

February 29, 2020
SA kabila ng 21st Century Multi Lingual Turn at ng bisa at tibay ng konsepto ng MTBMLE na siyang sangkap upang makamit ng Pilipinas ang United Nations Sustainable Development Goal No. 4 , ano itong nababalitaan ko na ang DepEd ay pabor na alisin na ang MTBMLE sa K to 12 Law sapagkat hindi nila kayang ipatupad ito ng tama? Bakit hindi maiwaksi ng DepEd ang pagkahumaling sa walang kuwentang bilinguwalismo na gamit ang dalawang wika na hindi naman mother tongue ng mga bata at ng kanilang mga guro na litaw na litaw sa mga lugar ng Last Mile Schools? Bakit ang MTBMLE ang sinisisi ng DepEd na dahilan ng masamang marka ng Pilipinas sa PISA 2018 samantalang pinili nilang gamiting wika ng pagsusulit sa PISA ang English na hindi naman unang wika ng mga bata? Isang malaking pagkakamali ang gagawin ng DepEd na alisin ang MTBMLE sa panahon ng isang administrasyon na ang pangako nuong 2016 ay pagpapatupad ng tunay na pagbabago upang guminhawa ang buhay ng mga Pilipino.

MOTHER LANGUAGE DAY ang Pebrero 21

February 22, 2020
KADA taon magmula pa noong 1999, ang Pebrero 21 ay ginugunita bilang United Nations Mother Language Day upang itanghal ang kahalagahan ng bawat wika at ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa buong daigdig. Ang tema para sa 2020 ay “Languages without borders” o “Mga Wikang walang bakod” sapagkat walang pader o bakod na makapipigil sa paglaganap at paggalaw ng wika.

Nasaan ang National Pandemic Influenza Plan ng Pilipinas?

February 01, 2020
SA gitna ng pagsiklab ng novel corona virus sa Asya at Europa, kailangan ilabas ng Department of Health ang National Pandemic Influenza Plan (NPIP) upang hindi manatiling bulag ang taong bayan sa mga dapat gawin upang maiwasan ang paglaganap ng sakit na ito mula sa Wuhan City, Hubei Province ng Peoples’ Republic of China. Ito rin ang magiging batayan ng taong bayan kung kulang, tama o mali ang mga hakbang na ginagawa ng DoH, lalo na ng Kalihim nito na mas matimbang pa sa kanya ang ugnayan ng Pilipinas at Tsina kesa sa kalusugan ng mga Pilipino.

Ang VFA gambit

January 25, 2020
SA gitna ng tensiyon sa West Philippine Sea, napakahirap ipagsapalaran ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika na tiyak na aasim kung isasantabi ng Pilipinas ang Visiting Forces Agreement ( VFA) sa Estados Unidos na pinagkasunduan nuong 1998. Ang VFA gambit na ito ay para lang ba makakuha muli ng US Visa ang isang Senador o may mas malalim pang dahilan?

Walang saysay ang mga New Year’s Resolution

January 04, 2020
WALANG saysay ang mga New Year’s Resolution ayon sa US News. Sinabi nito na 80% ng mga “New Year’s Resolution” o NYR ay hindi man lang umaabot ng Ikalawang linggo ng Pebrero bago ito tuluyang isantabi ng gumawa nito. 8% lang ang nagsasabing natamo nila ang kanilang NYR . (fee.org; Why it’s time to ditch NYR by Chloe Anagnas, Dec 30, 2019)