Zarzuela sa Palasyo!

July 21, 2019
Sa totoo lang, ang mga customs broker ang “work horse” ng mga importer. Sila ang mga pinapagalitan ng mga importer kapag hindi lumabas sa oras o lumaki ang gastos ng isang kargamento.