Home>Lifestyle>Travel and Leisure>Bagong Batas sa Pagsusugal sa Macau: Pinakamalaking Reporma sa Loob ng 2 Dekada
Travel and Leisure

Bagong Batas sa Pagsusugal sa Macau: Pinakamalaking Reporma sa Loob ng 2 Dekada

Pinal na ang bagong batas ukol sa pagsusugal sa Macau na maaring makaapekto sa operasyon ng mga kumpanya katuad ng ggbet. Subalit, ang mga talagang apektado ng bagong batas na ito ay ang mga pisikal na casino sa Macau. Wala pang detalye kung ang mga online na casino ay apektado din.

Ang pisikal na casino ay isang lugar na mayroong gusali sa bansa ng Macau. Dito nagpupunta ang maraming turista na galing sa iba’t-ibang bansa para magsugal. Dahil diyan, kumikita ng buwis and Gobeyerno ng Macau galing sa mga pisikal na casino.

Sa kabuuan, ang bagong batas na ito ay layuning palakasin ang industriya ng pagsusugal at itaas ang buwis ng mga pasugalan sa lugar. Ang mga opisyal ay handa nang mag-bigay ng mga bagong lisensya sa pagsusugal.

Ang bagong batas na ito ay magdadagdag din ng awtoridad at kapangyarihan sa mga opisyal ng gobyerno. Ang dokumentong ito ay 55 pahina ang haba, at nakasulat ito sa Portuges at Tsino sa kanilang website. Ang pag-pirma nito para maisabatas ito ay nagngangahulugang magkakaroon ng karagdagang panahon ng anim na buwan para sa lisensya ng mga pasugalan.

Ang bagong batas na ito ay aprubado na ng lehislatura, at pinaigting nito ang kapangyarihan ng gobyerno na pamahalaanan ang mga pasugalan sa Macau. Ibig sabihin, mas mayroon na silang kapangyarihan ngayon na pagbayarin ang pasugalan ng multa o ipasara ito kung ito ay hindi sumusunod sa batas.

Sa bagong batas na ito, maaaring patawan ng gobyerno ng parusa ang ang mga pasugalan na mababa ang kita o mga pasugalan ng maaaring mag-dulot ng problem ukol sa seguridad ng bansa. Ang mga buwis ay itataas din mula sa 39% hanggang sa 40%. Ang mga bagong lisensya ay tatagal ng 10 taon. Dati, ang lisensya ay tatagal ng 20 taon.

Bakit papatawan ng parusa ang mababa ang kita? Ito ay dahil mayrong posibilidad na indi inuulat ng kumpanya ang tunay nitong kinitang pera. Minsan, may mga kumpanyang gumagawa nito upang iwasan ang pagbabayad ng malaking buwis.

Ang mga pag-babagong ito ay dulot ng pag-tulak ng Beijing sa Macau na bawasan ang kanilang pag-depende sa mga pasugalan pagdating sa kanilng kinikitang buwis. Sa halip, dapat na tugunan ng pansin ng Macau ang ibang bagay para kumita ng pera tulad ng turismo at teknolohiya, kasama na rin ang pag-gawa ng gamot.

Ang pagkadepende sa sugal ay madaling magpataob ng ekonomiya. Ngayon na marami na ang pasugalang online, hindi na kailangan ng tao na pumunta sa isang pisikal na casino. Dahil diyan, maaaring bumagsak ang ekonomiya ng Macau. Ang COVID ay nag-dulot din nang pag-tanto na kung saan kapag may pandemya, walang kikitain ang bansa kapag nakadepende ito sa pasugalan.

Ang China ay pinaigting din ang paghabol o pagsupil sa mga pasugalang napakataas ng pusta. Ang batas na ito ay magdudulot ng tinatawag na re-bidding process mula sa mga kumpanyang mayroon ng lisensya.

Dagdag pa sa batas na ito, ang mga pasugalan sa Macau ay dapat na mayrooong $618 milyon dolyares na pera o cash sa kahit anumang panahon na ito ay aktibo sa loob ng 10 taong mayroon itong lisensya. Kailangan ang ganitong batas para masigurado na ang pasugalan ay may kakayahang patakbuhin ang kanilang operasyon at bayaran ang mga nanalo sa kanilang mga pasugal.

Ang mga malalaking kumpanya ng pasugalan sa Macau ay Wynn Macau, Sands China, MGM China, at Melco Resorts. Lahat sila ay may supisyenteng halaga ng pera para makasunod sa alituntunin ng bagong batas.

Lahat ng pasugalan ay kailangan ding magbayad ng $5.81 milyon dolyares para humaba ang kanilang panahon ng pagka-epektibo ng kanilang lisensya bago maisakatuparan ang bagong batas. Ang Gobyerno ng Macau ay hindi muna nag-paunlak na mag-komento sa balita.

Noong 2019, ang Macau ay kumita ng $36.5 bilyon na dolyares mula sa mga pasugalan nito. Ang halagang ito ay anim na beses na higit pa sa kinita ng Las Vegas sa Estados Unidos. Mula pa noong 2020, ang mga casino sa Macau ay natamaan ng pagbaba ng ekonomiya buhat ng pandemya. Nag-karoon ng maraming restriksyon noong mga panahon na iyon kung kaya naman kakaunti lamang ang mga turista.

Ang Beijing ay maingat at nangangamba dahil ang Macau ay naka-depende lamang sa mga pasugalan para kumite ng pera. Hindi pa alam hanggang ngayon kung paano gagawin ang pag-bibigay ng mga bagong lisensya.

Ang anim na pinakamalalaking establisyemento ng pasugalan sa Macau ay inaasahang mabibigyan ng extension sa kanilang lisensya. Iyan ay mangyayari habang inaayos pa ang mga panukala kung paano mag-bibigay ng bagong lisensya sa mga pasugalan.

Ang mga dokumentong matatanggap ng mga kumpanyang ito ay maaaring mag-laman ng bagong detalye gaya ng bagong bayad para sa lisensya at kung ano ang dapat na gawin ng mga kumpanyang ito bilang pag-sunod sa bagong batas.

Ang buong industriya ng pagsugual ay nakaantabay para magkaroon ng klaridad kung ang gobyerno ay mag-bibigay ng bagong lisensya sa dati nang mayroon nito, o kung kaliangang pa nilang kumuha ng bago.

Ang bidding process para sa pagkuha ng lisensya ay hindi pa malinaw. Subalit, ito ay nangangahulugan na hindi lahat ng pasugalan ay makakakuha ng lisensya. Ang ilan sa mga ito ay kinakailangang magsara.

Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph