Home>Editorial>Miscellaneous>Bakuna…hindi “baka sakali”
Miscellaneous

Bakuna…hindi “baka sakali”

Bakuna at hindi “baka sakali” ang patuloy na tugon ng Lungsod ng Makati sa problema ng pandemya. Patuloy na umarangkada ang vaccination program bilang prioridad na serbisyo ng lungsod.

Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph