Home>Editorial>Miscellaneous>“Bukas nang muli anf Aklatang Balmaseda sa Publiko!”
Miscellaneous

“Bukas nang muli anf Aklatang Balmaseda sa Publiko!”

Aklatang Balmaseda

Ang Aklatang Balmaseda ay isang espesyal na aklatan na tumutugon sa mandato ng KWF hinggil sa patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Nangangalaga itó ng mga aklat pangwika, pangkultura, pampanitikan, at iba pang mahalagang koleksiyong Filipiniana. Ipinangalan itó sa dating direktor ng Institute of National Language (INL) na ngayon ay Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) mulang 1938 hanggang 1947 na si Julian Cruz Balmaseda, bílang pagkilala at pagtanaw sa kaniyang mga nagawa at naiambag sa larang ng Filipino.

Itó ay may mahigit 5000 printed koleksiyon, kasama rito ang Koleksiyong Balmaseda, Koleksiyong Villanueva, Aklat ng Bayan, mga sanggunian, at iba pa. Maaari ding maakses ang mahigit 700 e-books onlayn sa library.kwf.gov.ph.

Aklatang Balmaseda

Matatagpuan itó sa BFB Building, 1575 JP Laurel St., Cor. Matienza, Brgy. 640, Malacañang Complex, San Miguel, 1005 Manila.

Maaaring bumisita at manaliksik mulang Lunes–Huwebes, 8:00 nu – 5:00 nh. Lunes Biyernes ang onlayn na serbisyo nitó sa kaparehong oras. Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa https://library.kwf.gov.ph/

Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph