Home>News>Nation>CDCP bill ni Salceda OK na sa Health Committee ng Kamara
Nation

CDCP bill ni Salceda OK na sa Health Committee ng Kamara

BATAY sa natutunang matindi at mahahalagang mga aral mula sa umiiral na pandemyang COVID-19, pinagtibay nitong nakaraang Martes ng House Committee on Health ang House Bill 6096 na naglalayong magtatag ng Center for Disease Control and Prevention (CDCP), sa ilalim ng Department of Health (DOH), na may higit na malawak na kapangyarihan sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga alituntunin sa ‘surveillance, disease control and prevention’ ng nakakahawang mga sakit.

Akda at inihain sa Kamara ni House Ways and Means Committee chairman at Albay Rep. Joey Sarte Salceda noon pang Enero 2020, dahil sa inaasahang malagim na pagkalat ng pandemya, umabot sa 167 ang mga mambabatas na naging ‘co-author’ ng panukala na ang ilan ay naghain din ng katulad nitong panukala, batay sa orihinal na kunsepto ng biglaang paglitaw ng ‘health emergencies’ at pagkakaroon ng “higit na kahandaan at pagtugon” sa gayong pangkalusugang problema ng bansa.

Sinabi mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling SONA niya na prayuridad ang naturang panukalang ahensiya at ipinauubaya niya sa Kongreso ang paglikha nito. Kamakailan, ipinahayag din ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) na dapat itong maisabatas ngayong taon.

Ayon kay Duterte, sadyang kailangan ang panukalang ahensiya “para maging handa sa pandamya, maprotektahan ang buhay at patuloy na sumulong ang bansa kahit sa gitna ng matitinding suliranin.

Ayon naman kat Salceda, “titiyakin ng CBCP ang akmang mga hakbang laban sa ganung mga suliranin na hindi nababara ng masalimuot na mga proceso gaya ng nangyayari ngayon.

Kapag naitatag ang CBCP, isasailalim ito sa pagsubaybay ng Health Emergency Coordinating Council (HECC) kung saan chairman ang DOH Secretary.

May mga krisis pangkalusugan na mabilis dumami ang mga kaso, kaya mahalaga ang mabisang ugnayan sa pagsugpo nito, kasama ang mga tagapag-patupad ng batas, taga-pamahala ng mga komunidad, at marami pang iba. Malinaw na hindi lamang duktor ang kailangan kundi buong pagtutulungan ng lahat tungo sa pangkalusugang kahandaan at pagtugon sa mga isyu nito,” paliwanag ni Salceda.

Ang mga biglaang problema gaya ng pandemya ay maaaring magmula kahit saan at mangyari anumang oras, na hindi natin matiyak kung kalian, kaya kailangang maging handa lagi, katulad sa matagalang paghahanda at pagsasanay para sa Olympics. Ngunit kaiba sa Olympics na may takdang petsa, hindi natin alam kung kailan sasabog ang pandemya kaya kailangan ang tamang ahensiya na hindi nakabaon sa masalimuot na burukrasya, at balangkas na laging handa para tugunan ito,” dagdag niyang paliwanag.

Sa talakayan ng Health Committee, inamuki ito ni Salceda na panatilihing nakatuon sa paglaban sa mga nakakahawang sakit ang mandato ng CDCP, kasama na ang mga hindi pa halatado ngunit maaaring magkalat ng sakit, dahil paraan ito upang mapigil ang hawaan. Dapat din diumanong huwag nang saklawin ang mga hindi nakakahawang sakit dahil kung kasama pa ang mga iyon, tiyak na hindi ito magiging mabisa gaya ng nangyayari ngayon kaya nga itinatatag ang CBCP.

Ang tagumpay ng Vietnam laban sa COVID-19 ay batay sa kaisipang ito kung saan maagap na naihiwalay ang ilang tiyak na nahawaan na at nilimitahan ang pagkilos ng mga posibleng taglay na ang virus ng sakit,” puna niya.

Kasama at tampok sa panukalang HB 6096 ni Salceda ang mga sumusunod:

• Paglikha sa ahensiyang CDCP sa ilalim ng DOH ngunit may higit na kapangyarihan sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga alituntunin sa ‘disease surveillance, control and prevention’ ng nakakahawang mga sakit. Sasailalim dito ang mga ‘communicable disease units’ ng bagong tatag na ‘Communicable Disease Prevention Bureau’ ng DOH;

• Paglipat ng ‘Epidemiology Bureau’ at ‘Research Institute for Tropical Medicine’ sa CDCP bilang bahagi ng ahensiya upang lalong palakasin ang kakayanan nito sa pagsugpo at pagpigil sa mga nakakahawang sakit;

• Pagtatag ng ‘Disease Emergency Management Bureau’ (DEMB) para gampanan ang pagbabalangkas ng mga akmang tugon sa mga ‘health emergencies;’

• Pagbigay ng higit na malawak na ‘quarantine powers sa Health Secretary at CDCP;

• Paglikha ng ‘Health Emergency Coordination Council’ na siyang tagapag-ugnay ng lahat ng tugon ng pamahalaang pambansa sa mga ‘health emergencies,’ at magdedeklara ng ‘state of health emergency’ kung kailangan;

• Pag-otorisa sa mga LGU na gamitin ang kanilang pundong pang-kalamidad kung may ‘health emergency;’

• Pagbigay ng malawak na ‘health emergency powers’ sa HECC at CDCP, kasama ang paglinaw o pagbibigay ng bagong hugis sa ugnayan ng CBCP at ‘Bureau of Quarantine’ sa panahon ng ‘health emergencies;’

• Isang kumprehensibong ‘health emergency management framework,’ kasama ang mga panuntunan sa ‘disease surveillance,’ pagba-bakuna, pag-gamot, paghiwalay at pag-‘quarantine;’

• Paglikha ng ‘National Health Emergency Response Unit’ (NHERU) na bubuuin ng mga sanay na ‘first-responders’ sa ilalim ng DEMB, na magsisilbing ‘front-line force’ sa ‘surveillance operations’ ng CDCP;

• Isang kumprehensibong balangkas sa pagtugaygay sa ‘public health emergencies;’ at

• Mandato sa ‘Secretary of Foreign Affairs’ at ‘Secretary of Health’ na magrekumenda ng mga kapaki-pakinabang na kasunduan sa pagpapalitan ng mga pangkalusugang kaalaman at impormasyon sa ibang bansa at pandaidigang mga organisasyon.

Ayon kay Salceda, ang CDCP bill ay “kakambal ng panukalang Department of Disaster Resilience bill,” na siya rin ang may-akda at sponsor.