Opinion

Dear 2020

HINDI na kita kukumustahin kasi alam ko ang naging malubha mong sitwasyon sa nakaraang labindalawang buwan.

Kung kami naman ang tatanungin mo, heto, kahit paano, nakaraos naman sa sinapit naming pahirap mula sa iyo na sinimulan mo ng pagsabog ng Bulkang Taal noong Enero.

Pero sabi nga, gusto ka man naming kalimutan, hindi naman ganoon kadali iyon. Gusto ka man naming isumpa, hindi rin naman namin ito magagawa sa iyo dahil kahit ano pa man ang nangyari, marami kang aral at karanasan na naibigay sa amin.

Alam naming ikaw 2020 ay maaring ituring na blessing sa iba subalit sumpa naman sa karamihan.

Gayunpaman, tinitingnan ka namin 2020 bilang biyaya sa amin kasi marami kang pamilyang pinagbuklod sa pamamagitan ng mahabang lockdown, may mga tao at grupo ka ring binago ang pananaw sa buhay mula sa bulagsak na kagawian ay natutong mabuhay nang payak. Iyon bang walang luho dahil pagkain lamang ay sapat nang kaligayahan.

Alam mo 2020, pinasasalamatan ka rin namin kasi inilapit mo kaming lahat sa Diyos. Natuto kaming magbigay, marami sa amin ang naging mabuting tao at ibinalik mo kami sa aming ulirat na walang kaunlaran ang sasapat para lagpasan pa ang aral ng ibinigay mo sa amin. Mayayaman at mahihirap na bansa ay pinadapa mo.

Sa totoo lang, ikaw 2020 ang gumabay sa amin para lingunin ang aming kapwa na posibleng hindi na namin pinapansin sa mahabang panahon. Biruin mo, may mga pamilyang hindi naman ganoon karangya subalit handang magbahagi ng mga biyaya sa mga walang-wala.

Ang mga manggagamot namin na madalas ay hindi rin napapahalagahan ay naging bahagi na ng aming pagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Dati, kapag nakaputi sa ospital at health centers, manggagamot lang ang tingin namin, ngayon sila’y mga mapagkalingang anghel namin.

Naging galante ka 2020 sa pahirap sa amin, biruin mo, may COVID ka na, sinamahan mo pa ng sunud-sunod na bagyo! Hindi namin alam kung anong galit ang mayroon ka para ihataw mo sa amin ang lahat ng ito.

Pero sabi nga, maraming pangyayari sa ating buhay na nagiging daan para ikaw ay lalong tumibay.

Kaya nga tulad ng sabi ko sa iyo 2020, hindi naman lahat ng ginawa mo ay nakasama dahil marami rin ang napabuti sa aming pagkatao.

Pinarehas mo lahat ang mga mayayaman at mahihirap 2020 kasi dahil sa lockdown, lahat kami ay limitado ang naging galaw. Kung bawal lumabas si pobre, bawal din namang lumabas ang mga yayamanin.

Ngayong lumisan ka na 2020, salamat kasi inihanda mo kami kay 2021. Ito iyong Bagong Taon na pinakahihintay namin dahil alam naming matatakpan na niya ang mga pahina sa kalendaryo ng 2020.

Umaasa kaming sapat ang lakas ni 2021 para sagipin kami sa siphayong inabot namin sa iyo 2020. Bagama’t iiwanan ka na namin, hindi ka naman namin makakalimutan!

Paano, hanggang dito na lang 2020, hindi ka na namin makikita at kailanman ay hindi ka na dadaan sa amin subalit mananatili ang lahat ng aral na ibinigay mo na nagpabago sa kabuuan ng aming pagkatao.

Hanggang dito na lang at lubos na nagpapasalamat…

— Kaming mga mamamayan ng mundo.

Mabuhay ang Bagong Pag-asang dala ng 2021!

Happy New Year sa ating lahat!

[email protected]