Ang bagong Batas sa GMRC

June 27, 2020

KUMPLIKADO ang mabigat na  hamon ng COVID- 19  sa edukasyon. Nakakapanibago ang pagpapatupad ng  social distancing, pagsusuot ng face masks, madalas na paghuhugas ng kamay. Dahil online learning, may nakakalulang kakulangan ng mga “modules” at mga mobile devices, at di sapat na kasanayan ng 900,000 guro ng DepEd.

Dinagdagan pa ngayon ito ng tamang  pagpapatupad ng Batas Republika 11476 na nilagdaan ng Pangulo noon lang  Hunyo 25, 2020, na pinag-uutos ang pagbabalik bilang hiwalay na  aralin sa kurikulum ng K to 12 ang Good Manners and Right Conduct (GMRC) mula Kinder hanggang Grade 6 , at Values Education na papalit sa Edukasyon sa Pagpapakatao mula Grade 7-12.

Dahil dito,  kailangan repasuhin ng husto ang kasalukuyang kurikulum na batay sa DepEd Order No. 21 ,Series of 2019, na ating binatikos sapagkat wala itong nilatag na dahan-dahan na transisyon ng mga wika sa pagtuturo na salungat  sa Mother Tongue Based Multi Lingual Education (MTBMLE)  sa ilalim ng RA 10533 at Filipino Sign Language Act o RA 11106.

Ang RA 11476 ay tamang hakbang . Kailangan isiksik sa pagkatao ng isang bata ang etika.  Noon pa man EDCOM 1991, tinukoy na ang mahinang pagpapanday ng etika at moralidad sa isip ng mga bata. Ang mga nakaraang liderato ng DepEd, ang mga tinaguriang henyong akademiko ng DepEd, ang nagbalewala sa mungkahi ng EDCOM 91 tungkol sa etika sa edukasyon. Imbes na palakasin ang dating GMRC na bahagi ng kurikulum, ibang destinasyon ang tinungo nila. Nilusaw nila ito at ikinalat sa mga aralin ng Mathematics, Science at Araling Panlipunan. Dito na nag-umpisang umuho ang etika at moralidad ng ating bansa. Natalakay ko na ang mga positibo at negatibong dulot ng kawalan ng etika sa edukasyon sa lipunan at bansa sa aking  nakaraang pitak (Etika sa Bagong Normal sa Edukasyon, Hunyo, 14,2020; journal.com.ph)

Ang RA 11476 ay dagdag na dahilan upang ipagpaliban ang papalapit na pagbubukas ng taon pampaaralan 2020-21 sa Agosto 24. Kailangan ng teacher’s guide at mga modules at aklat para dito, at pagsasanay ng mga guro na magtuturo nito. Kailangan baguhin muli ang kurikulum ng K to 12  para maiayos kung ilang oras ang ilalaan sa pagtuturo ng GMRC at Values Education at saan ito isasaksak sa masikip na araw   para sa Math, Science at Araling Panlipunan.

Kailangan paspasan ng Senado at Kongreso ang pagpasa ng amyenda sa RA 7797 na nagtatakda ng school calendar ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school.

Tapos na ang Kongreso sa kanilang bersyon, binibigyan nito ng kapangyarihan ang Pangulo ng bansa, batay sa mungkahi ng DepEd, na magpaliban ng taon pampaaralan kung may mabigat na dahilan tulad ng isang pandemic.  

Hindi tamang sabihin na sayang ang isang taon pampaaralan kung ang sampung buwan naman nito ay gagamitin sa paghahanda  at pagsasanay ng mga guro sa bagong normal sa edukasyon kesa naman ituloy ang pasukan sa Agosto 24 ng hilaw ang kasanayan ng mga guro sa online learning na nakasandal sa internet na mahina ang signal sa kanayunan at mabagal naman sa kalunsuran. Iyan ang sayang at pag-aaksaya ng 10 buwan dahil walang edukasyon na magaganap.

Damang dama  natin ang sagot  na OPO ng  mga pinuno ng DepEd sa tanong kung handa sila sa taon pampaaralang ito samantalang naka ekis ang mga daliri ng kamay na nakatago sa likod.

Ang  mas magandang tanong ay gaano kahanda sa online learning ang ating mga guro ?  Ilan porsiyento ng 900,000 guro ang batido na paano gumamit at gumalaw online.  Mahirap magbakasakali .

Hindi uubra ang hula hula at magkakamot ng ulo sa maling akala. Hindi dapat magmatigas  ang Dep Ed. Magpakatotoo po kayo.  

Ang kinabukasan ng mga mamamayan   ang nakataya dito.   

Nakakabanas din ang kawalan ng pakialam ng dalawang dambuhalang Telcos na walang ginagawang hakbang upang matugunan ang matinding pangangailangan ng 900,000 guro ng Dep Ed at 27 Milyon estudyante  para sa kanilang online learning needs.

Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pa home schooling na lang muna ang kinder hanggang Grade 6. Magpalimbag ng milyon-milyon modules  at ikalat ito sa lahat ng mga magulang na bibigyan ng tagubilin kung ano ang dapat gawin upang makapag aral ang mga anak nila kahit nasa tahanan. Ito naman ang kalakaran sa panahon pa ni Dr. Jose Rizal na 11 anos na ng tumuntong sa Ateneo na  natalakay ko na rin  sa  nakaraang pitak( Study at Home, panalo ang bata at magulang, Hunyo 7,2020, journal.com.ph)

Ang Grade 7 hanggang Grade 12 ang papasukin at upang magkasya, gamitin ang mga silid paaralan sa  kinder at elementarya ng mga estudyante ng high school. Sa ganitong paraan, kayang magklase ng may social distancing, bihisan ng husto ng mga see through na mga barriers ang bawat upuan. Hindi masyadong gagamit ng wifi, at ang pag–aaral ng mga bata ay hindi mabibinbin ng isang taon.

At kung kulang pa rin ng silid paaralan, gamitin ang campus ng mga pribadong paaralan at bayaran sila Senior High School Voucher System.

Simple lang, hindi dapat masalimuot. Madaling ipatupad, madaling masusundan.  Hindi po tayo hanggang puna at batikos lang. May alok din tayong solusyon sa problema.