‘Kapatiran’ ng mga may topak

October 02, 2019

ANO bang mayroon sa hazing at bakit hindi ito maiwasan ng mga taong nagpapanggap na kumikilala sa brotherhood?

Hindi ko mahanapan ng katwiran kung bakit kaya itong gawin ng “kapatid” sa kanyang kapwa “kapatid.”

Hindi ba’t ang kapatid ay minamahal at hindi sinasaktan? Nasa dugo  na natin kapag sinaktan mo ang aking kapatid ay maghahalo ang balat sa tinalupan? Gagawin mo ang lahat para protektahan ang kapatid mo laban sa anumang pananakit.

Kung ganito ang karakter na inaasahan natin sa iyong “kapatid,” bakit umaabot sa matinding hazing hanggang sa mamatay ang ibang sumasapi sa kapatiran?

May mga ginawa nang pag-aaral ang mga behavioral scientist na ang taong kayang manakit ng hayup mula pagkabata ay may criminal tendency. Iyong unprovoked na pananakit ang sinasabi ko, meaning, nananahimik ang aso o pusa ay bigla mo na lang hahatawin. Or iyong nahuli mong ibon ay bigla mong pipilipitin ang leeg hanggang sa mamatay.

Ganyan din sa tao, iyong natutuwa kang sinasaktan, hinahataw at pinipigilang makahinga ang iyong kapwa habang nasa iyong harapan, ibig sabihin, kung wala kang criminal instinct, ibig sabihin may diperensiya ka sa utak.

May problema lamang sa pag-iisip ang sinumang tao na kayang tumingin o maging participants sa hazing/torture. Isipin nating mabuti, may batas na nga tayo na anti-hazing at mayroon nang mabigat na kaparusahan, ginagawa pa rin ng mga taong sadista!

Marami nang namatay sa hazing sa mga unibersidad, sa PMA, sa mga fraternity brotherhood. Kailan ba ito matatapos?

Alam ba ng mga taong ito ang pakiramdam ng mga magulang na nawalan ng anak dahil sa hazing? Iyong gabi-gabing gigisingin ng sakit ang mga magulang dahil sa sinapit ng kanilang anak sa kamay ng kanyang tinatawag na kapatid ay para ring torture.

Mukhang dapat ding patingnan ang utak ng mga namamahala sa unibersidad at sa PMA na kumukunsinti sa hazing bilang normal na bahagi ng kapatiran.

Hindit takot sa life sentence ang mga nasasangkot sa hazing kaya hindi natin masisi ang mga sektor na nananawagang maibalik ang parusang bitay laban sa mga taong ito.
allanpunglo@gmail.com