Linggo o Araw ng Wika na naman

August 18, 2019

Maraming dekada na o kalahating siglo nang taon-taon na ipinagdiriwang ang Araw ng Wika. Kung minsan ay tinatawag itong Linggo ng Wika.

Kahit ano man ang itawag, tila hindi na umiiral ang tunay na pagmamahal sa ating wika- ang Filipino o Pilpino.

Inalis na nga sa mga paaralan ang pagtuturo ng wikang Pilipino sa atin. Mahalaga pa nga ang wikang Ingles dahil magagamit daw ito sa pagtatrabaho sa ibang bansa.

Minamahalaga pa ba ng mga Pilipino ang wikang Pilipino?

Marahil ang mga kababayan nating mahihirap ang patuloy na gumagamit ng wikang Pilipino at mga wika sa kani-kanilang lalawigan. Ngunit kung pangarap na maghanapbuhay sa ibang bansa, hindi nila kailangan ang wika natin.

Kailangan nilang matuto ng wikang Koreano, Aleman, Nipponggo at iba pang wika ng ibang bansa na nagbibigay ng hanapbuhay sa mga Pilipino at iba.

Mahalaga pa ba ang wikang Pilipino sa atin?

Sa tuwing kampanya ng mga eleksyon, lahat ng mga kandidato ay nagsasalita sa wikang Pilipino. Kahit na ang mga taga-Visayas at Mindanao ay nagtatalumpati sa halong wikang Pilipino na batay sa Tagalog, at sa wika nila sa sarili nilang lalawigan.

Isang halimbawa si Pangulong Duterte na taga-Mindanao. Nagsasalita siya ng wikang Pilipino na batay sa wikang Tagalog na may halong wikang Ingles at Bisaya.

Ang mga imbitadong mga celebrities sa mga kampanya ay kadalasang nagpapasaya sa kanilang manonood sa wikang Pilipino at natutuwa, naiintindihan naman ito ng mga nakikinig sa kanila. Masaya sila dahil naiintindihan nila ang wikang Pilipino.

Ang mga pelikula ngayon na karamihan ay nasa wikang Ingles na ang mga pamagat ay nagsasalita pa rin ang mga aktor sa wikang Pilipino.

Sa karanasan ko sa pagtuturo sa unibersidad man o sa mga institusyon, kung wikang Pilipino ang ginagamit ko, naiintindihan nila ng lubos ang mga paksang pinag-uusapan namin. Nalalaman ko ito dahil sa magagandang resulta ng kanilang mga pagsusulit o test.

Hindi sa pagmamalaki, kahit wala na ako noon sa isang unibersidad ay hinahanap pa rin ako at kinukuha raw ang mga subject na ang akala nila ay ako pa ang guro. May isang estudyante noon sa isang paaralan na tumawag pa sa akin at nagtatanong kung ako ay babalik at magtuturo pa sa kanila. Hindi raw nila maintindihan ang pagtuturo ng kanilang kasalukuyang guro.

Mahal ko ang wikang Pilipino. Mahal ko ang wika natin. Nakalulungkot nga na ngayon ay tila nasasalaula na ang wikang kahit paano ay nagbuklod sa atin bilang mga mamamayan. Nagagalit ako sa tuwing nakakakita ako ng mga text messages na nasalaula ang wika natin dahil binaluktot na ito, ay hinaluan pa ng mga maling dayuhang wika.

Magkakaroon lang ng ganap na halaga ang ating wika kung ito ay magiging instrumento sa pagsusulong mga layunin at na siyang magpapakilos sa ating na palayain ang kanilang mga sarili sa kahirapan at pagkaka-alipin sa mga dayuhang interes.

Mahalaga ang wika hindi lamang sa buwan ng Agosto kundi sa araw-araw na pamumuhay natin. Tulad ng ating hininga, ito ay ating buhay.         (bangonkalikasan@yahoo.com)