May gamot sa Covid 19

April 05, 2020

Wala nga bang gamot sa Covid 19? Marami akong naririnig na solidarity trial na gagawin upang makita kung anong gamot ang makakatulong S laban sa virus na ito na sumasalanta sa maraming bansa ng mundo.

Hindi ako duktor o siyentista ngunit nakikipag-usap ako sa mga duktor at eksperto sa larangan ng  gamot na puwedeng gamitin laban sa virus.

Ilang mga iginagalang kong duktor, toxicologist, pharmacologist at iba pang ispesyalisasyon ang naniniwala na mahusay ang gamot na Interferon 2b na mula sa Cuba.

Sa katunayan ay may panimulang pakikipag-ugnayan na ang ilan nating kababayan na kabilang sa mga organisasyong nakikipagkaibigan sa mga organisasyon ng mamamayan ng Cuba.

Handa ‘umano ang pamahalaang  Cuba na tumulong sa atin sa pagpapatigil sa Covid 19 ngunit kailangang manggaling sa pamahalaan ng Pilipinas ang paghiling sa panggagamot na maaaring gawin ng pamahalaang Cuba tulad nang ginagawa nila sa Italy. Government to government ang pamamaraang dapat gawin.

May kahilingan na ang mga organisasyon ‘umano sa ating pamahalaan ngunit hanggang ngayon ay wala pang balita hinggil dito. Ano na ang nangyayari?

Habang pinag-uusapan ito, marami nang bumabasag, kumokondena o naninira sa gamot mula Cuba. Sabi pa ng isang artikulong halatang panig sa malalaking kumpanya ng gamot, ang gamot daw ay huwad,  peke o swindle.

Ngunit sa Cuba, ang Intereron 2b ang ginamit sa ilang Cubano lamang  na tinamaan ng Covid 19 at wala na silang problema sa ngayon.

Isa pang paninira ay ayaw nila sa Cuba dahil ito raw ay “komunistang “ bansa. Wala pang bansa na may sistemang komunista sa buong mundo. Maaaring may mga bansang nagsisikap maging sosyalista ang sistema ng kanilang bansa, ngunit kung “komunistang” bansa ang pag-uusapan, wala pa nito. Mahabang pagtatalakayan ito at hindi napapanahon sa krisis ngayon.

Ang tanong ay ano naman ang ibang bansa tulad ng Japan na nag-aalok ‘umano sa Pilipinas ng kanilang gamot na Avigan? Kapitalista? Maraming kapitalistang bansa sa mundo.

Ang pinag-uusapan ngayon ay ang pangangailangan sa gamot na makagagaling sa nakamamatay na sakit na ito. Kahit ano pa ang paniniwala ng Cuba o Japan, kung makatutulong itong magamot ng ligtas ang sangkatauhan, bakit hindi?

Sa ngayon ay ligtas ang Interferon 2b ayon sa ilang nakausap ko at maaari itong suriin nang madalian ng mga eksperto at siyentista-manggagamot na Pilipino kung magagamit ito ng mga kababayan natin.

Mahaba na ang rekord ng pamahalaang Cuba sa pagtulong sa ibang bansa sa larangan ng kalusugan. Nagpapadala sila ng mga duktor at nars nang walang mga “pagpapasiklab” sa media. Ang hangad lamang nila ay makatulong.

Hindi nga ba nang magtagumpay ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayang Cuba laban sa diktador na si Fulgencio Batista na sinuportahan nang US upang maging pangulong-diktador ng Cuba, ang inuna ng lider ng Cuba na si Fidel Castro ay edukasyon? Pinapunta niya ang mga mag-aaral sa kolehiyo at hayskul sa kanayunan upang turuan ang maraming mahihirap na magbasa at sumulat? Sa tingin ni Castro ay susulong ang matagal na pinahirapan na mamamayang Cuba kung mataas ang kamalayan ng mamamayan nito sa kalagayan ng kanilang bansa.

Sumunod ay pina-unlad ng mga lider ng Cuba ang sistema ng kanilang kalusugan at agrikultura. Hindi sila bihag ng mga “karangyaan” ng mga taga-kanluranin o mga dayuhan; maraming malls, maraming fast food resto, maraming condominiums at iba pang hindi naman essential sa buhay ng mga mamamayang Cuba. Muli, mahabang talakayan ito.

Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang gamot na kailangan ng Pilipinas laban sa Covid 19. May umiiral na gamot na ginamit na sa Cuba at ginagamit na ‘umano sa Italy laban sa virus. Kailangang mabilis nang kumilos!

Noong Sabado ay ikinuwento sa akin ang pagpanaw ng isang kakilala ko mula pa noong hayskul ako. Namatay siyang wala ‘umanong makitang gamot. Nando’n lamang siya sa ospital hanggang sa bawian ng buhay. Ganito rin ang nangyari sa ilan pang mga kaibigan at kakilala kong duktor. ‘Ika nga’y namatay nang walang laban. Ganito na lang ba lagi? Ano’ng hinihintay natin? (bangonkalikasan@yahoo.com)