Pag-apela ng desisyon ng Professional Regulatory Board of Naval Architecture

KGG. na Chief Acosta,

Isa po akong registered naval architect at nakatanggap ako ng desisyon sa aking kasong administratibo mula sa Professional Regulatory Board of Naval Architecture. Paano po ba ang proseso ng pag-apela sa nasabing desisyon?

Lubos na gumagalang,

Gina

Dear Gina,

Para sa inyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon na inyong inilahad ay ang Section 7(g) ng Republic Act No. 10698 na mas kilala bilang “Naval Architecture Law”, na kung saan nakasaad na:

“SECTION 7. Powers and Duties of the Board. -- The Board shall exercise the following powers, functions, duties and responsibilities:

g. Hear and decide administrative cases filed against naval architects for the violation of this Act, its implementing rules and regulations, or the Code of Ethics and Professional Standards. Any decision must be concurred in by majority of the Board. The decision of the Board may be appealed to the commission within fifteen (15) days from notice, otherwise such decision shall be final and executory;” (Binigyang-diin)

Ibig sabihin, may kapangyarihan ang Professional Regulatory Board of Naval Architecture na duminig at magdesisyon sa mga kasong administratibo laban sa mga naval architects para sa paglabag ng Naval Architecture Law at ng implementing rules nito, o ng Code of Ethics and Professional Standards. Ang alinmang desisyon ng Board ay maaaring iapela sa Professional Regulation Commission (PRC) sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa pagkatanggap ng notice ng desisyon, kundi, ang desisyon na ito ay magiging final at executory na.

Sa iyong sitwasyon, binibigyan ng batas ng labinlimang (15) araw mula sa pagkatanggap ng notice ng desisyon ng Professional Regulatory Board of Naval Architecture ukol sa iyong kaso upang makapaghain ng apela sa PRC. Kung hindi ito maiapela sa nasabing panahon, magiging final at executory na ang naturang desisyon.

Nawa ay nasagot namin ang iyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga salaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan