Pagpapakasal sa dayuhan

Kgg. na Chief Acosta,

May nakilala po ang tita ko na dayuhang lalaki kamakailan lang. Isa po siyang matandang Briton na ilang buwan pa lang daw po rito sa Pilipinas. Nakapagdesisyon po sila na ikasal na. Sinimulan po nilang ayusin ang mga kinakailangang dokumento para sa kanilang planong pagpapakasal. Subalit nang subukan po nilang kumuha ng marriage license ay doon po sila nagkaproblema.

Ang sabi raw po sa kanila sa tanggapan ng civil registrar ay kinakailangan pa raw ng Briton niya na nobyo na magsumite ng dokumento mula sa kanilang bansa o pamahalaan na nagpapatunay na maaari siyang ikasal. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit pa po ito kailangan samantalang halata naman sa itsura ng Briton na nasa wastong edad na siya dahil may katandaan na siya. Sa katunayan nga po ay senior citizen na siya, at pensyonado na sa bansa nila. Hindi po ba talaga mabibigyan ng marriage license ang tita ko at dayuhan niyang nobyo dahil dito? Umaasa po kami sa payo ninyo. Salamat po!

AJ

Dear AJ,

Lumalabas sa iyong salaysay na hindi makakuha ng marriage license ang tita mo at nobyo niyang dayuhan dahil sa kakulangan ng dokumentong kinakailangan para rito. Para sa inyong kaliwanagan, maigi na sumangguni tayo sa itinatakda ng ating batas patungkol sa mga ganitong sitwasyon.

Ayon sa Family Code of the Philippines:

“Art. 21. When either or both of the contracting parties are citizens of a foreign country, it shall be necessary for them before a marriage license can be obtained, to submit a certificate of legal capacity to contract marriage, issued by their respective diplomatic or consular officials.

Stateless persons or refugees from other countries shall, in lieu of the certificate of legal capacity herein required, submit an affidavit stating the circumstances showing such capacity to contract marriage.”

Ang ibig sabihin ng nabanggit na batas ay kapag ang isa o ang parehong partido sa kasal na gagawin dito sa Pilipinas ay dayuhan, kinakailangan muna na makakuha siya/sila ng dokumento mula sa konsulado ng kaniyang/kanilang bansa na nagpapatunay na meron siyang/silang legal na kakayahan para maikasal.

Ito ang eksaktong dokumento na tinutukoy at hinihingi ng civil registrar para sa nobyo ng tita mo. Ang nasabing dokumento ay tinatawag na certificate of legal capacity to contract marriage. Sakali namang isang stateless person o refugee ang nasabing Briton na nobyo ng tita mo, kinakailangan naman niya magsagawa at magbigay ng isang affidavit na nagsasaad ng legal na kakayahan nila para ikasal. Ang dokumentong ito ang kailangan isumite ng dayuhan na nobyo ng iyong tita upang makakuha na sila ng marriage license.

Bilang pagsunod sa alituntunin ng batas, sadyang hindi maaaring mag-issue ang local civil registrar ng marriage license kung hindi maisusumite ang nabanggit na dokumento ng isang dayuhang ikakasal dito. Dagdag pa rito at taliwas sa iyong inaakala, hindi sapat na maipakita lamang na nasa wastong gulang na ang banyaga upang makakuha ng marriage license. Dahil sa siya ay dayuhan, kailangan niyang sumunod sa batas natin partikular na ang batas na humihingi ng kinakailangang dokumento upang siguraduhin na maaari siyang ikasal alinsunod sa batas ng bansa na kaniyang pinagmulan. Ito ay dahil din sa posibleng may hadlang, tulad ng pagkakaroon niya ng unang asawa, o kaya ay iba pang legal na balakid ayon sa kanilang batas na nagbabawal sa isang banyaga na ikasal.

Tandaan na ang pagtiyak na walang legal na hadlang para ikasal ang isang dayuhan ang pangunahing layunin kung bakit kinakailangan niyang makakuha ng nasabing dokumento mula sa konsulado ng kaniyang bansa dahil sila lamang ang makapagsasabi kung maaari nga itong ikasal ayon sa kanilang batas. Mabuting sumunod sila (ang mga partido na nabanggit mo sa iyong sulat na ikakasal) sa pagsumite ng nasabing kailangang dokumento upang makakuha na ang dayuhang nobyo ng iyong kapatid ng marriage license para maikasal sila rito sa ating bansa.

Sana ay nabigyan kaliwanagan namin ang iyong katanungan. Tandaan na ang aming payo ay batay lamang sa iyong mga isinalaysay at ang aming pag-unawa rito. Anumang pagbabago sa mga detalyeng ibinigay ay maaaring magbago rin sa aming payong legal.

inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.