Pamamahagi ng service charges sa mga empleyado ng hotels at restaurants

July 07, 2020

Kgg. na Chief Acosta,

Ako ay may-ari ng isang kabubukas na restaurant na matatagpuan sa Las Piñas City. Mayroon kaming naipon sa ibinabayad na service charges ng aming mga costumers na kumakain sa aking restaurant. Lahat ba ng aking empleyado ay dapat na may matanggap na bahagi sa service charges?

Luke

Dear Luke,

Para sa inyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon na iyong inilahad ay ang Republic Act No. 11360 (An Act Providing That Service Charges Collected By Hotels, Restaurants And Other Similar Establishments Be Distributed In Full To All Covered Employees, Amending For The Purpose Presidential Decree No. 442, As Amended, Otherwise Known As The "Labor Code Of The Philippines). Ayon sa nasabing batas:

"ART. 96. Service Charges. — All service charges collected by hotels, restaurants and similar establishments shall be distributed completely and equally among the covered workers except managerial employees. In the event that the minimum wage is increased by law or wage order, service charges paid to the covered employees shall not be considered in determining the employer's compliance with the increased minimum wage.

To facilitate resolution of any dispute between the management and the employees on the distribution of service charges, a grievance mechanism shall be established. If no grievance mechanism is established or if inadequate, the grievance shall be referred to the regional office of the Department of Labor and Employment which has jurisdiction over the workplace for conciliation. xxx xxx xxx” (Binigyang-diin)

Maliwanag na nakasaad sa nasabing batas na ang lahat ng service charges na makokolekta ng mga hotels at restaurants ay dapat na maibahagi nang pantay-pantay sa lahat ng empleyadong rank and file at supervisors.

Samakatuwid, hindi kabilang sa mga makakukuha ng anumang bahagi mula sa service charges ang managers ng mga hotels, restaurants at kahalintulad na mga establisimyento.

Nawa ay nasagot namin ang iyong katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyong ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD

Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: pao_executive@yahoo.com o tumawag sa PAO hotline: (02) 8426-2801; 8426-2450; 8426-2987; o 8929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.