Panggagantso ng mga insurance company

September 13, 2019

NAWALAN na ako ng gana at pananampalataya sa insurance.

Maraming beses na akong nagtiwala, umasa at binigo ng mga insurance company. Hindi ito hugot na nagmula sa hangin, galing ito sa mahabang karanasan ng panggagantso ng mga insurance company.

Sa madalas na pagkakataon, pera mo na, hindi mo pa makubra. Kapag panahon ng solicitation, lahat ng mabulaklak na salita ay maririnig mo sa agent. Pero kapag kailangan mo na, lahat ng masasakit na salita ay tatamaan ka.

Hahanapan ka pa ng sangkatutak na dokumento para patunayang ikaw nga iyong kausap nila! Hindi ba loko?

Palagi kong sinasabi, ang totoong insurance ay iyong ikaw mismo ang may hawak ng pera mo!

Maraming kababayan natin ang tiyak na nabibiktima na rin, malaki man o maliit na kompanya ng paseguro.

Case in point, noong nagsisimula pa lang akong magpamilya,  mga early 1990s iyon, kumuha ako ng College Assurance Plan o CAP para sa edukasyon ng dalawa kong anak.

Hindi mo naman alam kung ano ang future ng iyong career dahil nga bagito ka pa lang naman kaya magpupundar at igagapang mo ang ibabayad sa insurance upang anu’t ano man ang mangyari sa iyo o sa iyong karera, sigurado na ang edukasyon ng iyong mga anak.

Pero alam na natin lahat, nagsara ang CAP, kung saan-saan nag-invest ang mga may-ari, hayun, itinakbo na ang pera na sana’y pag-aaral ng aming mga anak.

Kulang-kulang P300,000 ang naihulog naming mag-asawa sa CAP pero ang ending, kahit isang lapis ay wala kaming napakinabangan.

Naka-graduate na sa college ang panganay kong si Bryan may ilang taon na ang nakalilipas at may anak na rin pero walang tulong kaming nakuha sa CAP. Ang bunso naman namin ay 2nd year college na, hayun, wala pa ring balita mula sa CAP.

Tsaka ko lang naisip na “kulang-kulang” pala kaming mag-asawa dahil naniwala kami sa CAP.

Hindi lang CAP ang ganyan ang istilo, maraming life, non-life at accident insurance ang raket lang talaga ang lakad. May iba pa akong nakuhang insurance na ang istilo naman, kapag hindi ka nakabayad, kahit isa o dalawang buwan, iyong naibayad mo ng isang taon  ay burado na.

Hindi natin alam kung bakit pinapayagan ng Insurance Commission ang ganitong sistema ng mga kompanyang ito. Huwag nating kalilimutan na marami tayong mga mahihirap na kababayan ang sumasandig sa insurance dahil gusto nga nilang makatiyak sa kinabukasan.

Kaya nga kapag naloko sila, katulad nang ginawa sa atin ng CAP, nasisira na ang kanilang buhay.

Ang mas masakit na parte ng insurance scam na ito, iyong mga biktima ay lumuluha ng dugo samantalang iyong mga may-ari ng insurance company ay nagpapalamig sa abroad habang inuubos ang pera ng mga pobre!

Habang ang mga anak ng CAP victims ay hindi na nakapag-aral, iyong mga anak naman ng incorporators at mga stock holder ay nag-aaral sa Georgetown University, sa  Harvard University, sa Oxford  University at University of California, Los Angeles o UCLA!

Buhay pa kayo!
allanpunglo@gmail.com