Sec. William Dar on organic agriculture

September 15, 2019

It was only a brief phone conversation with the new Department of Agriculture Secretary William Dar regarding pushing further the implementation of the Organic Agriculture Act (Republic Act 10068 of 2010) especially now with the onslaught of the African swine fever (ASF) in several piggery farms in Antipolo, San Mateo and Montalban, Rizal; Bulacan and other areas of Central Luzon; and most recently, the Marikina River and Barangay Bagong Silang in Quezon City, killing numerous pigs. The short discussion was worth it.

Dar said the law should indeed be pursued, gradually. For me, promoting organic agriculture would strengthen the ecological approach to developing our economic base or the backbone of our economy as others describe agriculture.

Dar clarified that the ASF started in the Rizal Provincial Sanitary (so-called) Landfill (garbage dumpsite) when enterprising people gathered food wastes from hotels and restaurants brought to the garbage dumpsite. In native parlance, it is called “kanin- baboy.” That started it all.

Ayon sa mga ulat ay nakuha ang ASF sa mga imported na baboy at nakarating sa mga hotel at resto. Ang mga tira-tirang pagkaing baboy ay itinapon sa tambakan ng basura sa Rizal. Ganito rin ang naging paliwanag ni Secretary Dar.

Sinabi ni Secretary Dar sa akin na sinusubaybayan nila ang iba pang mga baboy na  nahawahan ng ASF sa loob ng bansa. Malaking trabaho agad ito kay Secretary Dar.

Ngunit ang peste sa mga palay, gulay at mga pagkaing hayop tulad ng manok  at baboy ay halos taon-taon na tumatama sa ating bansa.

Ang tingin ko ay mahihina ang ating mga produktong agrikultural, dahil bugbog ang mga ito sa mga pagkaing may halong  kemikal, hindi ito makalaban sa mga “dayuhang pesteng” tumatama sa ating mga palay, gulay at kahayupan tulad ng  laging binabantayang Avian flu.

Mahalagang tingnan ang kaugnayan ng maka-kalikasang pamamahala sa ating mga produktong agrikultural at ng ating Inang Kalikasan. Hindi magkakahiwalay ang kapaligiran, kabuhayan, at kalusugan. Ang lahat ay magkakaugnay.

Ganito na nga ang nangyari sa mga pagkain para sa mga baboy na kinuha sa isang tambakan ng basura.  Kung pinakain ang mga baboy ng malinis na pagkain at hindi kanin baboy at mga commercial feeds, hindi marahil nangamatay ang mga baboy sa mga nabanggit nang lugar.

Sabi nga ng mga matatanda noon, “mahihina ang naturalesa” ng katawan ng mga taong hantad sa mga kemikal, gamot, at maduming kapaligiran. Totoo ito, lalo na ngayon, at kasama na ang mga hayop, palay, at gulay. Kaya nauso ang mga bakuna sa mga tao at hayop; at ang pestisidyo sa mga tanim.

From the Philippine National Standard, Organic Agriculture of the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, Department of Agriculture, organic agriculture  is defined as a “holistic production management system which promotes and enhances agro-system health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity; emphasizes the use of management practices over the use of off-farm inputs; and utilizes cultural, biological, and mechanical methods as opposed to synthetic materials. Organic agriculture combines tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved.” (emphasis provided)

What is now besieging the DA Secretary might be a blessing in disguise if the potential crisis due to the ASF which might affect the rest of our agricultural production will open the way to a nationwide movement toward organic agriculture and an ecological way of life for the whole country.    (bangonkalikasan@yahoo.com)