Walang saysay ang mga New Year’s Resolution

January 04, 2020

WALANG saysay ang mga New Year’s Resolution ayon sa US News. Sinabi nito na 80% ng mga “New Year’s Resolution” o NYR ay hindi man lang umaabot ng Ikalawang linggo ng Pebrero bago ito tuluyang isantabi ng gumawa nito. 8% lang ang nagsasabing natamo nila ang kanilang NYR . (fee.org; Why it’s time to ditch NYR by Chloe Anagnas, Dec 30, 2019)

Hindi nalalayo ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Sinabi ng CNN Phils nito lang Dec.27, 2019,  na batay sa survey ng 1,200 taong SWS na ginawa nitong Dec.13-16,  3  sa 10 tao lang ang gumawa ng NYR para sa 2019 at iilan lang ang nakamit ang mga ito.  Bumaba pa nga ng 13 punto sa  mga Pilipino na gumawa ng NYR sa 2019 kumpara sa 2018 na 46%. Sa 33% na gumawa ng NYR sa 2019, 3% lang ang nagsabi na nakuha nila ang kanilang NYR para sa taon, samantalang ang balance ay kakaunti lang ang nakamit o walang nakamit na NYR.

Mali kasi ang motibasyon at pamamaraan upang makuha ng isang tao ang kanyang NYR. Marami ang sumasabay lang sa uso at gusto lang ipagmalaki sa kanyang pamilya at mga kaibigan na may plano siya para sa kanyang buhay sa bagong taon. At dahil 365 na araw ang panahong itinakda mo para makamit ang iyong NYR, papasok sa utak mo na ipagpaliban ang mga hakbang na dapat gawin para makuha ito dahil mahaba pa ang mga araw. Hindi magtatagal, mauubusan ng panahon o di kaya tuluyan ng mawawalan ng gana na sundin at tuparin ang NYR.

Madalas kasama sa listahan ng NYR ang mga sumusunod:

1. Ang pagkain ng masustansiyang pagkain at pag-iwas sa mga pagkaing hitik sa cholesterol, maalat na mga chicherya  at paggamit ng patis at bagoong para lalong lumasa ang ulam at matatamis na kendi at ice cream;

2. Pag-eehersisyo at pagbabawas ng timbang;

3. Pag-iimpok ng pera;

4. Pagtigil sa paninigarilyo ;

5. Pag-aaral ng bagong kasanayan;  

6.  Ang pagbabasa ng mga aklat.

Sa teorya, kayang kaya naman matamo ang mga bagay na ito. Subalit hindi ito natatamo dahil sobrang mahaba ang panahon na iyong itinakda para makuha ang mga ito— isang taon, Wala ka naman pagbabantay na ginagawa para makita mo ang progresong iyong ginagawang ehersisyo, diyeta, pag-iipon, pagbabasa at pagbabawas ng hinihitit na sigarilyo atbp.

Sabi ni Chloe Anagnas, mas mainam pang gawin mong buwanan ang nakalistang NYR at ng tumaas ang iyong pananagutang makuha ito.

Mas madali kang makapagtatakda ng buwanang target kesa sa taunang target tulad ng timbang na gusto mong makuha sa loob ng 30 araw. Isang kilo kada buwan, ibig sabihin 250 grams kada linggo ang dapat mabawas sa iyong timbang. Makukwenta mo na kung ilang oras ang uubusin para mag -jogging, maglakad,  mag-aerobics o zumba, magbisikleta, mag-swimming  at kung  ano mang aktibidad para magpapawis.  Mas epektibo itong pamamaraan.

Puede ka din kumunsulta sa isang nutritionist para malaman kung ang iyong nabasang diet sa internet ay mainam at hindi negatibong maaapektuhan nito ang iyong kalusugan. Iyong isa kong kaibigan, sa kagustuhang mapababa ang sugar level  ng katawan, dahil gustong umiwas sa diabetes, nagpasyang mag no-carb diet.  Hindi siya kumain ng tinapay, kanin, prutas, at iba pang carbohydrates.  Pagkaraan ng isang linggo, nag-collapse at sinugod sa ospital sapagkat biglang nahulog ang sugar level ng dugo niya. Nawala tuloy ang kanyang cellphone.

Para mag-impok, gumawa ka ng buwanang budget. Ilista ang kinikita at ginagastos. Hindi mo naman kailangan na magbayad bilang subscriber sa HULU at NETFLIX  kada buwan. Pumili ka lang ng isa. Wala ka rin lang maraming binibili buwan-buwan sa online shopping, baka dapat basic Amazon account na lang imbes na Amazon Prime ang iyong ipalista. Imbes na kumain madalas sa fastfood, mas makakatipid kung magluluto na lang sa bahay, nababantayan mo pa kung may vetsin ang ulam. At dahil may budget na sinusunod, maiiwasan mong matuksong pumasyal sa mga mall na walang patid ang pagkaway ng kanilang anunsiyong “SALE” sila.

Sa totoo lang, ang pinakamainam na paraan para maghatid ng pagbabago sa iyong buhay, ay ang pagpapasyang paniwalaan mo si Hesukristo bilang Diyos at iyong sariling tagapagligtas. Ligtas ka na sa dagat-dagatang apoy bilang parusa sa ating mga kasalanan na minana pa kay Adan na nadagdagan pa ng ating sariling mga kasalanan. Ito ang nagwasak ng ating relasyon sa ating Amang Diyos na nasa langit.

Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo,  tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan ( Juan 3:3) at  matatawag natin ang Diyos bilang Ama o Tatay ( Galatia 4:4-7). Bukod pa rito, ligtas ka rin sa masasamang bisyo at ugali na hatid ng ating pagiging likas na makasarili at ganid at palasuway sa Diyos.  Sa tulong ng banal na Espiritu, mababago ang ating pag-iisip at hindi na tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito. Roma 12:1-2. Makakapamuhay tayong kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Roma 8.

Ayon sa SWS, 96% ng mga Pilipino na na-survey ay punong-puno ng pag-asa sa pagsalubong sa 2020.  Marami ang mangyayari sa bagong taon sa buong daigdig na makakaapekto sa atin dito sa Pilipinas.  Huwag tayong umasa sa pinuno o lider o samahan o organisasyon o di kaya sa ating mga sarili lamang. Maniwala tayo kay Hesukristo ang ating tunay na pag-asa at kaligtasan sa ating mga sarili.