Yanig sa Mindanao

November 04, 2019

SunUd-sunod ang lindol o pagyanig na naganap sa Mindanao. Ang aking panalangin para sa mga kababayan nating sinalanta ng malakas na lindol, nawa’y huwag nang  yumanig pa muli sa mga lugar na ‘yon sa Mindanao.

Naalala ko ang mga ang pagyanig na naganap noon sa Baguio City, Nueva Ecija, Bohol, at iba pang mga lugar na may mga gusaling halos dumapa na sa lupa. Nakita ko ang mga larawang  ito sa mga ulat ng media.

May mga kabundukan din at kalsadang tinamaan ng lindol o yanig. Sa lakas nito ay bumitak  ang mga  lupa at gumuho ang mga burol at  bundok.

Napansin ko na ang mga kabundukang gumuho ay walang mga puno. Nakatulong sana sa pagguho ng mga burol at bundok kung may mga ugat ng punong nakakakapit sa lupa.

May malaking bahagi pa rin ang pangangalaga sa Inang Kalikasan sa oras ng mga natural na kalamidad. May malaking bahagi rin ang pagkakagawa ng mga gusaling ibinuwal ng pagyanig.

Mainam kung masusuri na ang mga bakal at sementong ginagamit sa paggawa ng mga gusali lalo na ang mga tulay at flyover kung makakaya ba ng mga ito ang lakas ng anumang lindol na maaaring maganap.

Hindi lang dapat ituon ang pansin sa paghahanda sa pagharap sa lindol  kundi sa pagtatayo ng mga istrakturang  araw-araw na pinupuntahan ng mga tao tulad ng mga opisina at paaralan. Kailangang matiyak na ligtas nga ang mga gusaling nakatayo at itatayo pa lang. Sa palagay ko’y  ito ang tunay na paghahanda.

Maraming nangangailangan ngayon ng bigas, pagkain, trapal, tubig at iba pa sa Mindanao. Mainam na iugnay sa mga parokya ng mga simbahan ninyo o mga organisasyong mapagkakatiwalaan n’yo ang mga tulong na inyong ipadadala upang matiyak na makararating ang mga ito sa mga kababayan nating taga-Mindanao.

At kailangan din ang mataimtim na panalangin sa Dakilang Lumikha, na pangalagaan tayong lahat mula sa anumang sakuna. Mahalaga ito sa lahat.

Higit namang kinakailangan ngayon ang pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan upang tumulong sa mga naging biktima ng yanig sa Mindanao. Maging ang mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan sa Mindanao ay humihingi na rin ng tulong sa pambansang pamahalaan.

Marami sa mga kababayan nating naapektuhan ng yanig ay natutulog pa sa mga hantad na lugar  o open space dahil natatakot pa silang baka lumindol pa muli.

Sa loob lamang ng isang lingo ay dalawang malalakas na paglindol ang naranasan nila kaya kauna-unawang hindi muna nila pagkakatiwalaan ang mga istrakturang tulad ng mga hotel at condo maging ng mga ospital.

Higit na ligtas muna ngayon sa hantad na lugar manatili. Maging ang mga tahanang mabababa lamang o isang palapag ay nawasak din.

Nakalulungkot na ang mga istrakturang ito na dapat ay proteksyon natin sa mga paglindol at malalakas na bagyo ay siya pang nagiging dahilan ng sakuna  o kaya’y kamatayan.

Sa ngayon, kailangang tiyakin agad na  ligtas ang mga gusaling naitayo at itatayo pa lamang.                 (bangonkalikasan@yahoo.com)