Money launderers

March 07, 2019
VARIOUS quarters acknowledge that people are seeing the importance and value of freezing the ill-gotten wealth of drug lords, who “wash” their illicit proceeds from illegal drug activities.

Hataw ng sinturon

Minsan nga, kahit isang taon pa lang ang bata, kapag nang-aagaw ng laruan ng kanyang kapwa bata ay kailangan mo siyang sabihan na masama iyon. Kahit hindi pa niya naiintindihan ang sinasabi mo, kailangan mo pa rin ibalik sa inagawan ang laruan at sabihin sa anak mo na masama iyon. Kung hindi mo siya babawalin sa pang-aagaw ng laruan, akala niya tama ang kanyang ginawa na makakalakihan niya.

PNP’s air, sea assets

March 06, 2019
Admittedly, the PNP, the country’s premier law enforcement arm, lacks aircraft and patrol boats to guard the long coastlines, vast territorial waters and thousands of islands and islets.

Funding terror

March 05, 2019
In fact financing terrorist organizations and their bloody activities is a complicated mission, requiring the assistance of international organizations and agencies.