Home>News>Metro>Fire victims get aid from Mayor Honey
Metro

Fire victims get aid from Mayor Honey

Aid to fire victims
Mayor Honey Lacuna hands over financial assistance to fire victims while being assisted by social welfare chief Re Fugoso. (JERRY S. TAN)

MANILA Mayor Honey Lacuna led the distribution of financial assistance to fire victims numbering 252 families and 35 unattached individuals in all.

She was assisted by Manila department of social welfare Re Fugoso in personally handing to the fire victims monetary help amounting to a total of over P2.6 million.

The recipients were victims of fire that occurred from September 1 to 6 in the areas of Baseco and Districts 1, 2, 5 and 6.

In her short message, Lacuna boosted the moral of the fire victims as she expressed confidence that they will be able to hurdle what happened as they have surpassed challenges in the past.

“Walang may gusto ng nangyari sa inyo at alam namin na hindi kayo susuko. Ito ay isa lamang sa napakaraming pagsubok na dinaraanan natin,” she said.

The lady mayor also assured the fire victims that the local government will always be there to provide whatever assistance is possible to help them start anew.

“Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay lagi ninyong kaagapay sa mga pagkakataong ito at sa abot ng aming makakaya ay tutulungan at tutulungan namin kayong makabangong muli. Ito ay isa na namang pagsubok at makakaasa kayo na kami ay kaagapay ninyo,” she said.

Lacuna added: “Masuwerte pa rin tayo na bagama’t tinupok ng apoy ang inyong ari-arian ay naproteksyunan naman ninyo ang inyong mga sarili.. katuwang po ninyo kami sa pagbangon ulit….tulong-tulong tayo…sana, anumang natirang kabuhayan ninyo ay makatulong muli sa isa na namang panibagong buhay.”

At this point, Lacuna reminded the fire victims to continue being cautious against doing anything that may trigger fire and do their best to avoid a repeat of what happened to them.

“Pagdamutan nyo po ang nakayanan ng inyong pamahalaan. Sisikapin naming sa sa mga darating na panahon ay matutulungan namin kayong muli. Paalala lamang po, napakahirap masunugan. Sana bawat isa sa atin ay patuloy na magsikap na mag-ingat para makaiwas na maulit ang ganitong trahedya,” the mayor stressed.

Itchie G. Cabayan
DIRECT HIT entertains comments, suggestions or complaints. Please have them emailed to [email protected] or text 0917-3132168.