Home>Editorial>Opinion>Maaari bang magmana ang anak sa labas?
Opinion

Maaari bang magmana ang anak sa labas?

KGG. na Chief Acosta,

Namatay ang aking ama at marami siyang naiwan na mga ari-arian. Isa akong kinilalang ilehitimong anak niya, subalit nais tanggalin ng kaniyang legal na pamilya ang aking mga karapatan upang wala akong matanggap na mana. Wala raw akong karapatan dahil isa lamang akong anak sa labas. Tama po ba ito?

Lubos na gumagalang,

Cailey

Dear Cailey,

Para sa inyong kaalaman, ayon sa Artikulo 887 ng New Civil Code of the Philippines, ang isang ilehitimong anak ay ikinokonsidera na isang compulsory heir. Ayon sa nasabing batas:

Art. 887. The following are compulsory heirs:

(1) Legitimate children and descendants, with respect to their legitimate parents and ascendants;

(2) In default of the foregoing, legitimate parents and ascendants, with respect to their legitimate children and descendants;

(3) The widow or widower;

(4) Acknowledged natural children, and natural children by legal fiction;

(5) Other illegitimate children referred to in Article 287.

Compulsory heirs mentioned in Nos. 3, 4, and 5 are not excluded by those in Nos. 1 and 2; neither do they exclude one another.

In all cases of illegitimate children, their filiation must be duly proved.

The father or mother of illegitimate children of the three classes mentioned shall inherit from them in the manner and to the extent established by this Code. (Binigyang diin)

Sa inyong sitwasyon, kahit na kayo ay isang ilehitimong anak basta kayo ay kinilala ng inyong ama ayon sa Artikulo 172 ng Family Code of the Philippines sa pamamagitan ng:

1) The record of birth appearing in the civil register or a final judgment; or 2) An admission of legitimate filiation in a public document or a private handwritten instrument and signed by the parent concerned, at kung wala sa mga nabanggit ay ang 3) The open and continuous possession of the status of a legitimate child; o 4) Any other means allowed by the Rules of Court and special laws,  ay binibigyan kayo ng karapatan ng ating batas na maging tagapagmana niya. Samakatuwid, hindi ito maaaring ipagkait sa inyo ng kaniyang legal na pamilya.

Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang opinyong ito ay nakabase sa inyong mga naisalaysay sa inyong liham at sa pagkakaintindi namin dito. Maaaring maiba ang opinyon kung mayroong karagdagang impormasyon na ibibigay. Mas mainam kung personal kayong sasangguni sa isang abogado.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.

Ang inyong Lingkod Bayan,

DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA
Punong Manananggol Pambayan

Paunawa:

Isangguni ang iba pa ninyong usaping legal sa aming opisina sa address na nakasaad sa pitak na ito o kaya ipadala ang inyong katanungan sa aming e-mail address: [email protected] o tumawag sa PAO hotline: (02)426-2075, (02)426-2801, (02)426-2450, (02)426-2987, (02)426-2683, o (02)929-9436 local 106 o 107 during office hours at local 159 after office hours.

Ang mga serbisyong legal ng PAO gaya ng legal advice, court representation, pagsasagawa ng dokumento, notaryo at iba pa ay libre at walang bayad mula sa kliyente ng PAO sang-ayon sa R.A. 9406 (PAO Law). Sang-ayon din sa nasabing batas, ang katunggali o kalaban sa kaso na matatalo ang magbabayad ng attorney’s fee sa PAO para ideposito sa National Treasury. Maaaring isumbong kay Chief Acosta ang sinumang public attorney o empleyado ng PAO na manghihingi o tatanggap ng salapi mula sa kliyente ng PAO sa address na ito: 5th Floor, DOJ Agencies Building, NIA Road corner East Avenue, Diliman, Quezon City, 1104.