Caloocan POC backs Anti-Terrorism bill

July 02, 2020

CALOOCAN City Peace and Order Council (POC) led by Mayor Oscar “Oca” Malapitan yesterday expressed their support for the passage of Anti-Terrorism Act of 2020 for the sake of the welfare and safety of every citizen.

City police chief Col. Dario Menor said the POC signed a manifest of support for the immediate passage of the bill which aimed to achieve long lasting peace in the country.

"Alam ng ating City Peace and Order Council na ang banta ng terorismo ay maaaring magdulot o makaapekto sa pag-unlad ng ating ekonomiya gaya na lamang ng pagkabahala at pagkawala ng mga turista, mga banyagang mamumumuhunan sa ating bansa at iba pa. Kung ninanais natin ang isang bansang maunlad, ito na ang panahon upang magkaroon ng mabisang panangga sa kriminalidad at terorismo," Col. Menor said in his statement after the signing.

Mayor Oca and all the members of the City POC encouraged the public to support the passage of the bill which will be beneficial to everyone and to the next generation.