Paunawa sa publiko mula sa MGCI/ADD

ANG Members Church of God International (MCGI), na kilala rin bilang Ang Dating Daan (ADD), ay nakatanggap ng mapagtitiwalang impormasyon na may grupong nagpapanggap bilang mga miyembro ng MCGI/ADD at nanghihingi ng donasyong pera para diumano sa mga pangunahing charitable projects nito partikular na ang pagbibigay ng libreng edukasyon at libreng pangangailangang pang-edukasyon sa pamamagitan ng La Verdad Christian College at La Verdad Christian School.

Bigger Dreams and a Brighter Future

June 11, 2019
Dreams are powerful stuff. They are the rocket fuel that launches our vision of what could be beyond the boundaries of what things are. Even the smallest of dreams could make the world better, not just for ourselves, but for many people as well.