Home>Editorial>Opinion>Pagbubuntis ng mga musmos, sakit ng ulo ng estado
Opinion

Pagbubuntis ng mga musmos, sakit ng ulo ng estado

MALAKI ang problema ng bansa sa mga nabubuntis na bata. Mismong ang Philippine Statistics Authority o PSA ang nagkumpirma na 62,510 kabataan ang nagbuntis at nanganak noong 2019.

Nasa pagitan ng edad 10 hanggang 14 ang mga kabataang nanganak. Ang mga edad na ito para sa kababaihan ay “babasaging crystal.

Habang ang ibang kaedaran nila ay abala pa sa paglalaro ng piko, Chinese garter, habulan at lutu-lutuan, ang mga kabataang nabuntis naman ay mas ginusto ang bahay-bahayan na may kasiping na bata ring tatay.

Sobrang murang edad ito para sa pagbubuntis. Hindi ang mismong pagbubuntis ng mga musmos ang problema ng estado. Iyong mga kaakibat na problema nito ang magpapasakit ng ulo ng gobyerno.

Una, wala pang alam sa buhay ang ganitong edad na nabuntis at nakabuntis, pangalawa, iyong mismong iniluwal nila ay tiyak na hindi rin maaalagaan nang tama.

Kung pag-aaralang mabuti, karamihan sa mga kabataang nabuntis ay nasa isang “colony” ng mga kulang sa kabuhayan, kulang sa pinag-aralan at kulang sa maraming kaalaman.

Nasa komunidad sila na walang ibang iniikutan ang mundo kung hindi sila-silang magkakalaro, sila-silang magkakapitbahay. Mas lumalaki ang problema ng estado dahil dumarami ang populasyon ng mahihirap.

Kung sa edad 10 hanggang 14 ay nagkaanak na, ano pang kinabukasan ang kaya nilang mapuntahan? Sa halip na nag-aaral at nagiging produktibong mamamayan, hayun, may sanggol nang aalagaan–iyon ay kung maalagaan nga nang tama.

Paano ba maiiwasan ang mga ganitong kabataang nabubuntis? Uugatin mo rin yan kung ano ang kanilang mga magulang. Malaking porsiyento ng mga musmos na nabuntis ay galing din sa mag-asawang wala ring sapat na edukasyon, wala ring maayos na trabaho.

Kaya nga babalik tayo sa “chicken and egg” problem kung sino ang nauna. Iyong mga magulang ba nila o silang mga teenager na nabuntis?

Magpapatuloy ang teenage pregnancy cycle kung ang mga musmos na nabuntis na ito ay nasa miserable ring kondisyon. Sila iyong mga kabataang hindi hinahanap ng magulang kung nasaan kahit na nasa kalaliman na ng gabi.

Kapag ang anak mo ay hindi umuuwi ng alas sais ng gabi at okey lang kahit hindi mo nakakasabay sa hapunan, may malaking problema ka nang parating. Old school kasi ang nakagisnan namin, 6 p.m. impunto nasa bahay na kami para magdasal at tumulong sa mga gawaing bahay.

Isipin nating mabuti, 62,510 na sanggol ng musmos na magulang, problema ng gobyerno ang nutrisyon at health and medical attention ng mga yan. Paano mo ngayon bibigyan ng maayos na paglaki ang sanggol na ito na ang mayorya ay nagmula rin sa mga mahihirap na pamilya?

Sabi nga, it takes a village to raise a child. Kailangan magtulungan ang mga magulang, komunidad, simbahan at estado para malutas ang problema ng teenage pregnancy. [email protected]