Ritz a certified virgin: For her future husband

September 12, 2018
Deep inside, she’s still a conservative provinciana at heart since she grew up in Pampanga. “Nasa upbringing din po 'yan. Pinalaki ako ng mga magulang ko may takot sa Diyos at alam ko ang importansya ng virginity ng isang babae. Sacred talaga ito for me at 'yun ang gift mo sa magiging husband mo. I’ll always say no to premarital sex.”