Home>News>Nation>‘Technology transfer, resiliency innovations’ sa ilalim ng CREATE isinusulong ni Salceda
Nation

‘Technology transfer, resiliency innovations’ sa ilalim ng CREATE isinusulong ni Salceda

ISINUSULONG ni House Ways and Means Committee chair, Albay Rep. Joey Sarte Salceda, ang ‘resiliency-building innovations’ sa listahan ng mga prayuridad na industriya sa ilalim ng bagong batas na ‘Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act,’ para maiwanan na ang “mga patay na industriya at lumikha ng mga bago na higit na matatag sa hagupit ng mga pagsubok” gaya ng pandemyang COVID-19.

Ayon kay Salceda, na siyang pangunahing may-akda ng CREATE Act (RA 11534), dapat itutok ang pansin sa “biotech and agricultural productivity, industry apprenticeships and technology transfer, and resiliency-building innovations in industries aided by research and development.

Sinabi ng ekonomistang mambabatas na kasalukuyang nakikipagtulungan siya sa Department of Trade and Industry (DTI) sa paglikha ng bagong “investment promo brochure” o listahan ng mga prayuridad na industriya sa ilalim ng CREATE Act.

Gaya ng ibang malalaking pangyayari sa kasaysayan, maraming industriya ang ginawang walang silbi ng COVID-19. Ang susi sa pag-unlad ay hindi ang muling pagbuhay sa wala nang silbing mga industriya, kundi ang paglikha ng mga bago. Ang ugat na salita ng paglikha ay ‘BAGO.’ Kailangan ang bago sa buhay ng ating ekonomiya, kaya kailangan natin ang mga bagong industriya,” madiin niyang paliwanag.

Tiniyak niyang “isusulong niya ang ‘innovation’ sa mga industriya ng pagkain, agrikultura, ‘manufacturing,’ teknolohiya sa pananalapi, kalinisan, kalusugan at edukasyon bilang bahagi ng ‘Strategic Investment Priorities Plan’ o SIPP.

Matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang CREATE noong huling linggo ng Marso, sinabi ni Salceda na pinasimulan na nila ng DTI at ng ‘Board of Investments (BOI),’ ang paglikha ng SIPP kung saan kasama ang listahan ng mga sektor na kwalipikado sa mga insentibong laan sa ilalim ng CREATE.

Nag-uugnayan kami ng DTI at BOI. Tinutulungan ko silang makumpleto ang listahan sa lalong madaling panahon, ngayong Abril. Nauna rito, hiniling ko rin sa BOI na ilabas agad ang dating listahan ng mga industriya na sadyang nakatugon sa pandemya na kwalipikado agad sa ilalim ng CREATE,” paliwanag niya.

Dapat tingnan ng BOI ang pagbawi ng ekonomiya bilang mahalagang layunin. Kausap ko pa lang ang Budget Secretary at naniniwala din siya na dapat pabilisin ang mga insentibo para sa industriyang ‘virology-related and COVID-19 biotechnology-related sectors.’ Madali ito,” dagdag niya,

Sa ilalim ng CREATE na nagkabisa nitong Abril 12, inaatasan ang BOI na gawin ang SIPP kung saan malinaw ang kwalipikadong mga industriya at haba ng panahon ng kanilang pagtanggap ng insentibo. Ipinaliwanag ni Salceda na ang SIPP ay magsisilbing ‘promo brochure’ ng mga ahensiya ng gubiyerno sa pag-akit ng mga mamumuhunan sa bansa. “Sadyang dapat matapos ito agad. Kailangang makalikha tayo agad ng mga bagong trabaho at pagkakakitaan,” madiin niyang pahayag.

Hindi ito ang pinakahuling pandemya. Habang sinisira natin ang mga likas na pinamamahayan ng mga hayop at organism, magkakaroon ng mga sakit. Matagal pa bago maibalik sa dati ang hinayaan nating pagkasira ng kalikasan, kaya kailangan dapat tayong handa,” dagdag ni Salceda.

Mangangailangan ito ng karagdagang pamumuhunan sa pananaliksik at pagsulong, lalo na sa medisina. Kahit na makalikha tayo ng mga bakuna, magbabagong anyo at bangis din ang mga mikrobyo. Maibabalik tayo ng ‘therapeutics’ sa dati kaya kailangan tayong mamuhunan sa gamot at solusyon sa mga problema, kaya dapat malinaw ang mga prayuridad sa SIPP,” paliwanag niya.

Samantala, inaamuki ni Salceda ang mamumuhunang handang mangapital ng US$1-bilyon sa bansa na kausapin na ang mga akmang ‘investment promotion agency’ at BOI sa lalong madaling panahon.

Bukod sa mga laang insentibo ng CREATE Act, ibababa din nito ang sa 20% mula 30% ang ‘corporate income tax (CIT)’ para sa mga korporasyong lokal na may taunang kitang P5 milyon o mababa pa na dapat buwisan. Ang bisa nito ay mula noong Hulyo 1, 2020. Ibinaba din ng bagong batas ang CIT ng iba pang mga korporasyon sa 25% na lamang.