Home>News>Events>Transdisiplianaring Pandaigdigang Webinar-Worksyap ngayong Buwan ng mga Sining
Events

Transdisiplianaring Pandaigdigang Webinar-Worksyap ngayong Buwan ng mga Sining

SAGIF conference

Naga, Camarines Sur – Magsasagawa ang Samahan ng mga Guro sa Intelektuwalisasyon ng Filipino (SAGIF) ng trandisiplinaring Pandaigdigang Webinar-Worksyap sa Araling Panlipunan sa darating na Pebrero 24 hanggang 26 sa pamamagitan ng birtuwal na platform. Ang tema ngayong taon ay “Pagpopook ng Kasaysayan sa Hamon ng Teknolohiya at Globalisasyon” ngayong Buwan ng mga Sining.

Kasama sa mga ispiker ang mga sumusunod na propesor, edukador at mananaliksik ng Ateneo De Manila, University of Santo Tomas, University of the Philippines, Philippine Normal University at De La Salle University: Dr. Antonio Contreras, Dr. Voltaire Villanueva, Dr. Joel Malabanan, Dr. Vicente Villan, Dr. Randy T. Nobleza, Dr. Melanie Turingan, Prof. Javier Leonardo Vitug Rugeria, Pro. Ambeth Ocampo, Dr. Vasil Victoria at Sir Francis Hassel Pedido.

Tatalakayin ni Dr. Tonton Contreras ang paksang “Intelektuwalisasyon ng Filipino sa Pagtuturo ng Agham Pampolitika” sa unang araw kasama ni Dr. Voltz Villanueva na magpapalawig naman sa “Estratehiya sa Pagtuturo ng Kaalamang Lokal sa Hamon ng Kalakarang Global. Samantala, bibigyan ng atensiyon ni Sir Francis Pedido ang Blended Learning Approach sa pagtuturo ng Social Studies sa ikalawang congressional district ng Camarines Sur. Sa Pangalawang araw naman, magsasalita si Dr. Vic Villan tungkol sa “Pagka-Pilipino, Pagkataong Pilipino, at Pagkamamamayang Pilipino sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan.” Habang maglalahad naman si Dr. Melanie Turingan ng paksang “Ang Historyograpiyang Nakapaloob sa mga Obrang Historikal ni Carlos Botong Francisco.” Sa hapon naman ng pangalawang araw magtatalakay sina Dr Joel Malabanan tungkol sa musikang makabayan at si Dr. Randy Nobleza naman para sa araling pang-isla at pangkapuluan. Sa huling araw naman, magpipresenta sina Sir Javier Rugeria tungkol sa kasaysayang pampook ng Bikol. Dr. Vasil para sa pagtuturo kay Jose Rizal at Prop Ambeth Ocampo tungkol sa pagtibag ng mga misinpormasyon, miskonsepsiyon at distorsiyon sa kasaysayan.

Ayon sa DepEd National Capital Region Advisory No. 189 s. 2022, ilan sa mga layunin ang matukoy at masugpo ang mga misinpormasyon, miskonsepsiyon at distorsiyon kaugnay ng kasaysayan ng bansa. Maaaring lumahok ang mga guro at/o edukador sa antas ng elementarya hanggang Senior High School na nagtuturo ng Agham Panlipunan.

Batay sa pahayag ng SAGIF, “ang seminar ang kailangan para sa ERF teacher 1-7 hanggang iba pang ranggo. Tadtad ng bigatin at de-kalibreng ispiker, international ang antas, tatlong araw, kailangan sa equivalents record form requirement, may CPD points, memo mula sa DepEd (national, regional at division) mahusay na komite, matinding pasabog.” Tuwing Buwan ng Pebrero pinagdiriwang ang Pambansang Buwan ng Sining, ngayong taon ay may temang “Ani ng Sining, Bunga ng Galing” sa bisa ng Presidential Proclamation no. 683 ang pagdedeklara ng Pebrero bilang buwan ng Pambansang Sining.

SAGIF program

SAGIF program

SAGIF program

SAGIF program

Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph