Home>News>Overseas Filipino Workers>Hinggil sa pagbisita ni DMW Sec. Ople sa Saudi para sa sahod at ESB ng mga Saudi OFWs
Overseas Filipino Workers

Hinggil sa pagbisita ni DMW Sec. Ople sa Saudi para sa sahod at ESB ng mga Saudi OFWs

OFW in Saudi crisis

Ngayong linggo ay nakikipag-usap si DMW Sec. Susan Ople sa gubyerno ng Saudi hinggil sa mga labor claims ng libu-libong OFW na naapektuhan ng Saudi Crisis.

Umaasa ang mga OFW na pitong taon nang naghihintay na maibibigay na sa wakas ang kanilang inaasam na mga sahod at ESB.

Matapos ang maraming consultation at dialogue sa DMW, ang mga sumusunod ang mga panawagan ng mga Saudi OFW upang masiguro na maibibigay ang mga claims na ito sa organisado at mabilis na paraan.

TRANSPARENCY – Dapat na bigyan ng access ang mga OFW sa listahan ng DMW ng mga OFW na makatatanggap ng claim. Kailangang mabigyan ng pagkakataon ang mga OFW na wala sa listahan ngunit naapektuhan ng Saudi Crisis na mapasama sa listahang ito.

MALINAW NA MEKANISMO NG CLAIMS DISTRIBUTION – Kailangan na gawing malinaw ang sistema ng pagdidistribute ng claims.

ACCOUNTABILITY NG GUBYERNO NG PILIPINAS – Nag-commit na ang gubyerno ng Saudi ng Php 30 bilyon para pondohan ang mga claims na ito. Ngunit kung sakaling magkulang ito, dapat na maglaan ang gubyerno ng Pilipinas ng pondo para sa mga claims. Dapat masiguro ng gubyerno ng Pilipinas na maibigay ang lahat ng claims ng mga Saudi OFW.

Ang layunin ng mga panawagan na ito ay upang MATIYAK na makakamit ng mga OFW ang kanilang matagal nang ipinaglalaban.

Patuloy na magmamatyag ang Migrante Philippines at ang mga grupo ng mga Saudi OFW para dito.

Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph